prof. dr. Primož Pelicon

znanstveni svetnik, vodja odsekaE-mail: Tel: +38615885294

Prof. dr. Primož Pelicon se raziskovalno ukvarja z razvojem tehnik z visokoenergijskimi ionskimi žarki in njihovo uporabo. Je soavtor 139 člankov v revijah, ki jih indeksira WOS. V svojem dosedanjem delu se je ukvarjal z raziskavami na področju materialov in fuzije. V zadnjem desetletju se intenzivno posveča uporabi visokoenergijskih fokusiranih žarkov v biologiji in medicini, pri tem pa razvija nove instrumentalne pristope pri raziskavah bioloških tkiv. Pod njegovim vodstvom so na Institutu Jožef Stefan razvili vrhunsko postavitev metode mikro-PIXE za raziskave bioloških materialov. Posebno pozornost namenja razvoju tehnike slikovne masne spektrometrije MeV-SIMS, pri kateri s težkimi visokoenergijskimi ioni, npr. 35Cl6+ energije 6 MeV, desorbira nefragmentirane organske molekule in jih stehta z masno spektrometrijo časa preleta (angl. Time-Of_Flight, TOF). Tehnka dosega lateralno ločljivost 800 nm in spade tako med najzmogljivejše metode slikovne masne spektrometrije.

Izobrazba

 • univ. dipl. fiz. (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1991)
 • doktorat s področja atomske fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1997)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na Institu Jožef Stefan, 1991– 1997,
 • gostujoči mladi raziskovalec na Institutu “Atomki” v Debrecenu, Madžarska (Okt.1992-Dec.1993),
 • asistent z doktoratom na IJS, 1997-2003,
 • research scientist II, “Ion Beam Modification and Analysis Laboratory”, Department of Physics,   University of North Texas, Denton, ZDA, 2001-2002
 • raziskovalni sodelavec na IJS: 2004-2009
 • višji raziskovalni sodelavec na IJS: 2009-2014
 • znanstveni svetnik na IJS: 2014-
 • vodja Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij IJS: 2013-
 • habilitiran profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani : 2020-

Delovna področja

 • visokoenergijski fokusirani ionski žarki: razvoj in aplikacije na področju biologije, medicine
 • analitske tehnike z visokoenergijskimi ioni: materiali, fuzija
 • gradnja žarkovnih linij in merilnih postaj
 • tehnično upravljanje in vzdrževanje tandemskega ionskega pospeševalnika

Drugi projekti

mednarodni

 

nacionalni

 • (2019 – 2022) N1-0090: Slikanje molekularnih porazdelitev na nivoju celice
 • (2018 – 2021) J7-9398 :  Molekularno slikanje v celici
 • (2008 – 2011) J7-0352: Mapiranje v stenah fuzijskih reaktorjev in znotraj bioloških celic
 • (2001 – 2004) J1-3279: Tridimenzionalna elementarna tomografija tankoplastnih struktur in površin