Raziskave ionoma kulturnih rastlin za pridelavo varne in kakovostne hrane

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2018 - 2021

Vodja projekta: prof. dr. Katarina Vogel-MikušŠifra: J7-9418Sodelavci: prof. dr. Iztok Arčon, Mitja Kelemen, dr. Marijan Nečemer, prof. dr. Primož PeliconPartnerji: Institut Jožef Stefan, Biotehniška fakulteta, Kemijski inštitut Infrastruktura: MIC - Mikroanalitski center

Cilj projekta je povezati študije rastlinske ionomike in metabolomike, kar bo omogočilo pridobiti nov vpogled v mehanizme privzema, transporta, kopičenja in biorazpoložljivosti izbranih mineralnih in potencialno nevarnih elementov.

V DS1 se bomo ukvarjali z ionomiko in metabolomiko mutant z nizko vsebnostjo fitata (lpa) fižola in koruze s poudarkom na presnovi Fe na ravni organov, tkiv in celic. Cilj je povezati gensko ekspresijo dozdevnega Fe prenašalca in prenašalca, ki skrbi za transport fiatata v založne vakuole, s prostorsko razporeditvijo fitata in Fe ter speciacijo Fe v semenih lpa mutant, kar bo vodilo do boljšega razumevanja prenosa in kopičenja Fe v odnosu do biološke razpoložljivosti Fe.

V DS2 se bomo ukvarjali z učinki biofortifikacije izbranih kmetijskih rastlin s selenom, ugotavljali vpliv Se na privzem kovin ter s pomočjo uporabe sistema mikro in mezokozmosa ter polža (Arion spp.) kot modelnega bioindikatorskega organizma preučili nadaljnji prenos kovin po prehranjevalni verigi.

Raziskave bodo vključevale visoko tehnološko metodologijo na osnovi rentgensko fluorescenčne in absorpcijske spektroskopije s sinhrotronsko svetlobo za določanje porazdelitve in vezavnih oblik Fe, Se in kovin ter masne spektroskopije MeV SIMS za slikanje razporeditve organskih spojin v bioloških vzorcih na tkivni in celični ravni.

več o projektu (sicris)

arrs_logo_slo