EUROfusion, Fusion Science - Delovni program Interakcija plazme s steno ter izpuh (WP PWIE)

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2021 - 2025

Vodja projekta: doc. dr. Sabina MarkeljŠifra: WP PWIE Sodelavci: dr. Esther Punzón Quijorna, Mitja Kelemen, prof. dr. Primož Pelicon, mag. Zdravko Rupnik, dr. Primož Vavpetič, dr. Andreja Šestan ZavašnikZunanji sodelavci: dr. Sebastijan Brezinšek (vodja projekta WP PWIE)Laboratoriji: Laboratorij za fuzijske raziskave

EUROfusion-ov program Fusion Science je zasnovan za usklajevanje poskusov, da bi zbral čim več fizikalnega znanja ter da bi zagotovil učinkovito eksperimentiranje v ITER-ju, ko začne delovati. WPPWIE je ključni delovni paket za razvoj in izvajanje strategije EUROfusion o rešitvah izpušnih plinov, združljivih z materiali izpostavljenimi plazmi (PFM), in omejitvah glede življenjske dobe in varnosti, ki jih povzročajo interakcije med plazmo in steno (PWI). WPPWIE obravnava običajne kovinske PFM, ki se uporabljajo v ITER (berilij in volfram), pa tudi napredne materiale za divertor (npr. Volframovo ojačan z vlakni) in glavno komoro (npr. EUROFER ali napredna jekla), ki se trenutno raziskujejo za kasnejšo uporabo v DEMO.