LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Akreditacijska listina LP-022 LP-022_snip

Priloga k akreditacijski listini LP-022   

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode); živila (voda); biološki vzorci (klinični in patološki vzorci)

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
10.

LSC-DN-07*** / ver. 08 (apr. 2023)

interna metoda

Vsebnost H-3

koncentracija aktivnosti Bq/m3 ali

specifična aktivnost Bq/kg

Tekočinskoscintilacijska spektrometrija za določitev tritija:
- direktna metoda
- po elektrolitski obogatitvi

direktna metoda

Območje od 770 Bq/m3

ali 0,77 Bq/kg

po elektrolitski obogatitvi

Območje od 24 Bq/m3

ali 0,024 Bq/kg

Meje detekcije in druge karakteristične limite se določajo po standardu ISO 11929:2019. 

direktna metoda: voda, urin


metoda z elektrolitsko obogatitvijo: voda

11. LSC-DN-10**** / ver. 03 (avg. 2021)
interna metoda

Skupna vsebnost sevalcev α

Skupna vsebnost sevalcev β

specifična aktivnost

Bq/kg

koncentracija aktivnosti Bq/L

Tekočinskoscintilacijska spektrometrija:

- direktna metoda
- metoda s koncentriranjem

direktna metoda

Območje od 42 mBq/kg (mBq/L)

skupni sevalci β

Območje od 440 mBq/kg (mBq/L)

metoda s koncentriranjem 

skupni sevalci α

Območje od 1,5 mBq/kg (mBq/L)

skupni sevalci β

Območje od 10 mBq/kg (mBq/L)

Meje detekcije in druge karakteristične limite se določajo po standardu ISO 11929:2019

voda

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od metode, začetne količine in vrste materiala vzorca. Podatki so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju in dostopni na spletni strani laboratorija https://f2.ijs.si/mma/lsc_MDA.pdf.

*** V letu 2023 je bila opravljena je bila celovita obnova izračuna vsebnosti tritija, vključno z izračunom karakterističnih limit in drugih parametrov po standardu ISO 11929 in posodobitve pri programih za obdelavo podatkov.

**** V letu 2021 je bil opravljen redni pregled vsebine postopka, narejeni so bili manjši popravki.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode, tla, zrak, odpadki), živila, biološki vzorci, goriva in maziva, kmetijski proizvodi, les, tobačni izdelki, gradbeni proizvodi in materiali, industrijski materiali in proizvodi, kemikalije, kemični proizvodi, kozmetika, plastika in guma, tekstil in usnje, steklo, keramika, papir, karton in embalaža

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
12

LSC-DN-13 / ver. 03 (feb. 2022)***

interna metoda

vsebnost C-14

masni delež biokomponente %

specifična aktivnost Bq/kg

aktivnost na maso ogljika v vzorcu Bq/kgC

Tekočinskoscintilacijska spektrometrija

- direktna metoda

- metoda z absorpcijo CO2

Območje od

0,48 %

1 Bq/kg

1,2 Bq/kgC

Meje detekcije in druge karakteristične limite se določajo po standardu ISO 11929:2019

trdni, tekoči in plinasti materiali

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od metode, začetne količine vzorca in vrste materiala vzorca. Podatki so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju in dostopni na spletni strani laboratorija https://f2.ijs.si/mma/lsc_MDA.pdf.

*** V letu 2022 je bil opravljen redni pregled vsebine postopka, narejeni so bili manjši popravki.

Zadnji popravki: 20. 4. 2023