LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Akreditacijska listina LP-022 LP-022_snip

Priloga k akreditacijski listini LP-022   

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode); živila (voda); biološki vzorci (klinični in patološki vzorci)

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
10.

LSC-DN-07** / ver. 07 (jun. 2020)

interna metoda

koncentracija aktivnosti H-3

Bq/m³ (ali mBq/kg)

Tekočinskoscintilacijska spektrometrija za določitev tritija:
- direktna metoda
- po elektrolitski obogatitvi
direktna metoda, vodni vzorci
>1000 Bq/m³ (ali mBq/kg)

direktna metoda, vzorci urina
>7200 Bq/m³ (ali mBq/kg)

metoda z elektrolitsko obogatitvijo, vodni vzorci
>50 Bq/m³ (ali mBq/kg)

direktna metoda: voda, urin


metoda z elektrolitsko obogatitvijo: voda

11. LSC-DN-10 / ver. 02 (jan. 2016)
interna metoda

skupna aktivnost sevalcev α in β v vodi

Bq/kg (ali Bq/L)

Tekočinskoscintilacijska spektrometrija:

- direktna metoda
- metoda s koncentriranjem

direktna metoda

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,042 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,44 Bq/kg (ali Bq/L)

koncentriranje z začetno maso od 50 g do 200 g

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,005 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,05 Bq/kg (ali Bq/L)

koncentriranje z začetno maso od 200 g do 1500 g

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,0013 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,014 Bq/kg (ali Bq/L)

koncentriranje z začetno maso nad 1500 g

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,00017 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,0018 Bq/kg (ali Bq/L)

voda

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V letu 2017 je bila opravljena je bila celovita obnova izračuna vsebnosti tritija, vključno z izračunom karakterističnih limit in drugih parametrov po standardu ISO 11929. V letu 2020 so bile opravljene manjše posodobitve pri programih za obdelavo podatkov.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode, tla, zrak, odpadki), živila, biološki vzorci, goriva in maziva, kmetijski proizvodi, les, tobačni izdelki, gradbeni proizvodi in materiali, industrijski materiali in proizvodi, kemikalije, kemični proizvodi, kozmetika, plastika in guma, tekstil in usnje, steklo, keramika, papir, karton in embalaža

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
12

LSC-DN-13 / ver. 02 (dec. 2017)

interna metoda

vsebnost C-14 v Bq/gC ali v masnih deležih Določitev s tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Tekočine:

Območje v Bq/gC nad
0,0012 Bq/gC

Območje v masnih deležih biokomponente
0,48–100 %

Trdne snovi in plini:

Območje v Bq/gC nad
0,0012 Bq/gC

trdni, tekoči in plinasti materiali

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

Zadnji popravki: 14. 07. 2020