TRANSversal Actions for Tritium - TRANSAT

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2017 - 2021

Vodja projekta: doc. dr. Sabina MarkeljŠifra: TRANSATSodelavci: Mitja Kelemen, prof. dr. Matej Lipoglavšek, prof. dr. Primož Pelicon, dr. Aleksandra CvetinovićZunanji sodelavci: dr. Christian Grisolia (koordinator projekta)Partnerji: Institut Jožef Stefan, CEA, TRANSAT partnerjiLaboratoriji: Laboratorij za fuzijske raziskave

TRANSAT (TRANSversal Actions for Tritium) je štiriletni multidisciplinarni projekt, ki bo prispeval k izboljšanju znanja o upravljanju tritija v fisijskih in fuzijskih napravah. Njegov cilj bo obravnavati izzive, povezane s strategijami za zmanjševanje izpustov tritija in izboljšanjem ravnanja z odpadki, ter izpopolniti znanje s področja radiotoksičnosti, radiobiologije in dozimetrije.

domača stran projekta

Logo Euratom