ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto

Akreditacijska listina LP-022 LP-022_snip

Priloga k akreditacijski listini LP-022 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: na terenu
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri ionizirajočega sevanja, okolje)

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Preskušana lastnost oziroma parameter Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
4. ELME-DN-04 / ver. 06 (mar. 2017) **
interna metoda
Hitrost doze H*(10) Merjenje  s prenosnimi merilniki ionizirajočega sevanja

Doza H*(10)

0,1 uSv/h – 1 Sv/h

U(k=1) = 25%

viri ionizirajočega  sevanja, delovno, bivalno in naravno okolje
5. ELME-DN-03 / ver. 04 (okt. 2018)***
interna metoda

Površinska kontaminacija

Bq/cm² ali s⁻¹

Direktna meritev

- sevalci beta (Eβmax = > 150 keV)
(C-14, P-32, Fe-59,  Co-60, SrY-90, I-131,
Cs-137, Tl-204 etc.)

- sevalci alfa
(U-238, Am-241 etc.)
MDA, meja kvantifikacije

- sevalci beta (SrY-90)
MDA ≥ 0,06 Bq/cm²

- sevalci alfa  (Am-241)
MDA ≥ 0,03 Bq/cm²
viri ionizirajočega  sevanja in druge površine
6.

ELME-DN-23 / ver. 02 (jul. 2020)

interna metoda

Povprečna ali časovno odvisna koncentracija aktivnosti Radona-222 Kontinuirne meritve z aktivnimi merilniki Radon-222:
50 Bq/m³ – 50 kBq/m³
zrak v bivalnem ali delovnem okolju

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V postopek je dodan še merilnik hitrosti RSS-112, ki ga že vrsto let uporabljamo in je pod metrološkim nadzorom. Preverjen in posodobljen je bil izračun merilne negotovosti, končna zaokrožena merilna negotovost se ne razlikuje od dosedanje. V oktobru 2015 je bil pri izračunu merilne negotovosti dodatno ovrednoten prispevek zaradi vpliva sekundarnega kozmičnega sevanja. V juniju 2016 je bil nabavljen nov merilnik hitrosti doze Fluke Victoreen 451P-DE-SI, odziv je bil ovrednoten in merilnik je bil vključen v sistem kakovosti.

*** Opravljena je bila celovita validacija kalibracijskih faktorjev za merjenje površinske kontaminacije in uskladitev z zahtevami iz standarda ISO 7503-3:2016. Nabavljeni so bili novi merilniki površinske kontaminacije Berthold LB 124 in CoMo 170 ter vključeni v sistem kakovosti.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju ali na terenu
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje)

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
7. ELME-DN-17 / ver. 03 (maj 2018)** Interna metoda

Vsebnost radionuklidov: aktivnost na vzorec Bq, specifična aktivnost Bq/kg ali koncentracija aktivnosti Bq/m³

Radionuklidi, ki sevajo
žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju
(59–2000) keV)

Spektrometrija gama

MDA, meja kvantifikacije za Cs-137:

1 Bq/kg
za vodo

0,08 Bq
za zračne filtre in brise

0,8 Bq/kg
za zemljo

U(k=1) > 7,8 % za Cs-137

zračni filtri,
voda,  zemlja, bris

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V maju 2018 je bila opravljena revizija vsebine postopka, vsebino smo uskladili z dejanskim potekom del v laboratoriju ter dodali nekaj novih podrobnih opisov posameznih faz del.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v mobilnem laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode, tla, zrak, odpadki, okolje), živila, biološki, vzorci, goriva in maziva, kmetijski proizvodi, les, tobačni izdelki, gradbeni proizvodi in materiali, industrijski materiali in proizvodi, kemikalije, kemični proizvodi, kozmetika, plastika in guma, tekstil in usnje, steklo, keramika, papir, karton in embalaža 

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
8. ELME-DN-12 / ver. 13 (jul. 2019)
interna metoda

Vsebnost radionuklidov: aktivnost na vzorec Bq, specifična aktivnost Bq/kg ali koncentracija aktivnosti Bq/m³

Radionuklidi, ki sevajo
žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju
(50–3000) keV)

Visokoločljivostna spektrometrijo gama Območje emisij iz vzorca
Range of emissions from the sample:
(0,1 – 0,5·105) s⁻¹
trdni in tekoči materiali

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: na terenu
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: medicinske naprave

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
9. ELME-DN-50 / ver. 04 (dec. 2020)**
interna metoda

kerma v zraku (K)

hitrost kerme v zraku (K/t)

Merjenje dozimetričnih količin v koristnem snopu diagnostičnih rentgenskih aparatov kerma v zraku (K):
(0,01 -2000) mGy

hitrost kerme v zraku (K/t):
(0,01 -300) mGy/min

 rentgenski aparati

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V decembru 2020 je bila opravljena revizija vsebine postopka, dodali smo poglavje z izračunom merilne negotovosti.

Zadnji popravki: 08. 01. 2021