S spoznanji iz delovanja rastlin z učinkovitim privzemom mineralnih hranil do izboljšane preskrbe z minerali

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2021 - 2024

Vodja projekta: doc. dr. Paula PongracŠifra: J4-3091Sodelavci: prof. dr. Iztok Arčon, Mitja Kelemen, prof. dr. Primož Pelicon, dr. Primož VavpetičZunanji sodelavci: prof. Stephan Clemens, University of Bayreuth, Nemčija, prof. Philip J. White, James Hutton Institute, UK, dr. Sina Fischer, University of Nottingham, UKPartnerji: Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut Infrastruktura: MIC - Mikroanalitski center

Med pomembnimi esencialnimi elementi za človeka je cink (Zn), ki je potreben za skoraj vse procese v našem telesu. Ob pomanjkanju Zn postanemo bolj dovzetni za okužbe in smo manj produktivni; dolgotrajno pomanjkanje lahko povzroči hude okvare rasti in oslabljeno delovanje možganov. Dosežen je bil znaten napredek pri povečanju koncentracije Zn v užitnih rastlinskih tkivih. Postopek se imenuje biofortifikacija. Biofortifikacijo je mogoče doseči z žlahtnjenjem rastlin, transgenimi tehnikami ali agronomskimi praksami. Za napredovanje strategij biofortifikacije pa je potrebno poglobljeno razumevanje mreže dejavnikov, ki vplivajo na hiperakumulacijo Zn (izjemna sposobnost kopičenja koncentracij Zn, ki so strupene za večino rastlin) in Zn homeostazo v kmetijskih rastlinah. Namen projekta je poiskati vzročne zveze med informacijo o tkivno specifični porazdelitvi Zn in mrežami izražanja genov v modelni rastlini s sposobnostjo hiperakumulacije Zn (Arabidopsis halleri), v eni izmed listnatih zelenjav (kapusnice; Brassica oleracea) in v dveh žitih (prosu in izbranih vrstah pšenice). Projektna vsebina temelji na nedavnih publikacijah, katerih dognanja bomo nadgradili  z identifikacijo povezave med izražanjem genov in učinkovitostjo uporabe Zn, kopičenjem in vezavnimi oblikami Zn v listih oz. zrnju izbranih rastlin.  V okviru štirih delovnih sklopov in dvanajstih ciljev bo projekt izvajala interdisciplinarna in mednarodna ekipa, ki jo sestavljajo strokovnjaki na posameznih področjih, da bi zagotovili znanje, ki ga potrebujejo rastlinski biologi, agronomi, prehranski tehnologi za razvoj bolj hranljivih živil.

arrs_logo_slo