TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo

Akreditacijska listina LP-022 LP-022_snip

Priloga k akreditacijski listini LP-022 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
3.

TLD-DN-02** / ver. 12 (apr. 2020)

interna metoda na podlagi modificirane metode po standardu IEC 62387

Kerma v zraku, okoljski dozni ekvivalent H*(10) ter osebni dozni ekvivalent Hp(10) in Hp(0,07) za uporabo v osebni in okoljski dozimetriji

Meritve s TL dozimetri

Merilno območje TLD sistema

0,0075 mSv – 5 Sv
za energijsko območje

40 keV – 1,2 MeV

Dozimetrske tablete

TLD-400
(CaF2:Mn)

TLD-100H/MCPN
(LiF:Mg,Cu,P)

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V aprilu 2020 je bila opravljena celovita revizija vsebine postopka. Implementitane so bile posodobitve zaradi nove izdaje standarda IEC 62387 (ed. 2.0, januar 2020), opravljena je bila ponovna celovita ocena merilne negotovosti in uvedene so bile izboljšave pri odzivu prstnih dozimetrov pri različnih energijah.

Zadnji popravki: 20. 4. 2023