Prostorska razporeditev elementov in metabolitov v rastlinah

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2019 - 2022

Vodja projekta: prof. dr. Katarina Vogel-MikušŠifra: N1-0105Sodelavci: dr. Marijan Nečemer, prof. dr. Primož PeliconPartnerji: Institut "Jožef Stefan", Biotehniška fakulteta Laboratoriji: XRF - Laboratorij za Rentgensko fluorescenčno spektrometrijo , MIC - Mikroanalitski center

Kot pritrjeni organizmi, se morajo rastline nenehno prilagajati okoljskim spremembam. V ta namen akumulirajo ione različnih elementov (ionom) in sintetizirajo obilico biokemičnih spojin (metabolom). Ionom in metabolom predstavljajo dinamične in prostorsko porazdeljene komponente in za boljše razumevanje njihovih odnosov z anatomskimi, fiziološkimi in genetskimi lastnostmi rastlin, je potreben razvoj analiznih tehnik z možnostjo vpogleda v prostorsko razporeditev elementov in biomolekul na različnih organizacijskih ravneh organizmov (organ, tkivo, celica). Ker s posamezno instrumentalno tehniko ne moremo zagotoviti celostne informacije o elementni in biomolekularni prostorski zgradbi rastlinskih tkiv, nameravamo v okviru projekta SLOEMP sestaviti multi-modalno instrumentalno platformo in razviti protokole za celostno slikanje elementne in biokemijske sestave tkiv na enem vzorcu. Instrumentalna platforma bo vključevala tehnike kot so mikro-PIXE, MeV-SIMS in FTIR. Projekt SLOEMP bo z razvojem novih orodij za celostno slikanje porazdelitve elementov in biomolekul v rastlinskih tkivih odprl nov vpogled v razumevanje biomolekularnih procesov pri rastlinah, ki bodo na dolgi rok vodile v izboljšanje rastlinske produkcije, kakovosti in varnosti hrane.

več o projektu (sicris)

arrs_logo_slo