Vizitka

Odsek F2
Institut “Jožef Stefan”
Jamova 39
1000 Ljubljana

Vodja: Prof. dr. Primož Pelicon

Tajništvo:

Kontakt: Mojca Gantar
T: +386 1 588 54 51
E-mail: 

Kontakt: Kristina Benko
T: +386 1 477 33 25
Soba: N103
E-mail: