Vizitka

Odsek F2
Institut “Jožef Stefan”
Jamova 39
1000 Ljubljana

Vodja: Prof. dr. Primož Pelicon

Kontakt: Mojca Gantar
T: +386 1 588 54 51
E-mail: