IAEA CRP Hydrogen Permeation in Nuclear Materials - Eksperimenti in modeliranje in situ transporta in študije sproščanja vodikovih izotopov iz obstreljevanega volframa

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2020 - 2025

Vodja projekta: doc. dr. Sabina MarkeljŠifra: F43025 - Research contract 24699Sodelavci: dr. Esther Punzón Quijorna, Mitja Kelemen, prof. dr. Primož PeliconLaboratoriji: Laboratorij za fuzijske raziskave

Ta CRP bo poskušal okrepiti bazo znanja in zmanjšati negotovosti v podatkih o permeaciji vodika v materialih, pomembnih za jedrske fuzijske reaktorje.

V tej raziskovalni pogodbi želimo razumeti osnovne procese, ki se pojavljajo v materialu stene, obrnjene proti plazmi, na primer transport vodika v materialu z napakami v kristalni rešetki, vpliv atomov nečistoč (vodikovi izotopi in He) na nastanek napak in vlogo površine pri vnosu in sproščanju vodikovih izotopov. V ta namen so predlagani natančno opredeljeni poskusi z in situ meritvami profila globine D za preučevanje transporta in prepustnosti skozi fuzijsko pomemben material volfram.

Več o projektu tukaj