Detekcija vodikovih izotopov preko NRA metode, preseki in dobre prakse

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2020 - 2025

Vodja projekta: doc. dr. Sabina MarkeljŠifra: F43025 - Research contract 24379/R0 Sodelavci: dr. Esther Punzón Quijorna, dr. Mitja Kelemen, prof. dr. Primož PeliconLaboratoriji: Laboratorij za fuzijske raziskave

Ta CRP bo mednarodni skupnosti IBA pomagal pri usklajevanju raziskovalnih prizadevanj pri razumevanju vidikov ionsko povzročenih sevalnih poškodb v materialih, pomembnih za fuzijsko energijo, pa tudi pri njihovi analizi in interpretaciji. Delovni načrt vključuje poskuse za določanje izvirnih novih jedrskih podatkov, razvoj mednarodnih standardov in protokolov za verodostojne merilne in analitične postopke, izbiro ali izdelavo referenčnih vzorcev za namene umerjanja in analize podatkov ter krožni preizkus za oceno uspešnosti IBA laboratoriji po vsem svetu.

Več o projektu tukaj