Slikanje molekularnih porazdelitev na nivoju celice (IMAGOCELL)

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2019 - 2022

Vodja projekta: prof. dr. Primož PeliconŠifra: ARRS N1-0090Sodelavci: doc. dr. Klemen Bučar, prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš, doc. dr. Paula Pongrac, dr. Primož Vavpetič, dr. Boštjan JenčičPartnerji: Institut "Jožef Stefan"Infrastruktura: MIC - Mikroanalitski center

V iskanju možnosti za razvoj slikovne masne spektrometrije, ki bi zmogla dosegati sub-celularno ločljivost, mora biti detekcija desorbiranih molekularnih ionov sklopljena z mehanizmom, ki “mehko” odlepi nefragmentirane biološke molekule z biološkega materiala in jih ionizira, da jih lahko detektiramo v masnem spektrometru. Proces, ki izpolnjuje te pogoje, je desorpcija z težkimi visokoenergijskimi ioni z energijo v območju MeV. Ti ob vpadu v biološko tkivo predajajo energijo skoraj izključno elektronom. Vzdolž poti takega iona v biološkem materialu se vzpostavi območje visoke elektronske temperature z diametrom od enega do štirih nanometrov. Izven tega področja se širi fononski udarni val, ki povzroči mehko desorpcijo nepoškodovanih molekul v ionizirani obliki z območja blizu površine vzorca. Specifični process desorpcije, ki ga imenujemo elektronska desorpcija ali elektronsko odpraševanje, ustvari presenetljivo veliko nefragmentiranih molekularnih ionov. Projekt IMAGOCELL raziskuje fizikalne lastnosti tega procesa, ki je osnova za spektrometrijo MeV-SIMS, in razvija tehnologijo za uporabo tega fizikalnega pojava za molekularno slikanje v biologiji in medicini.

več o projektu

arrs_logo_slo