doc. dr. Benjamin Zorko

višji strokovno-raziskovalni sodelavecE-mail: Tel: +38614773416

Benjamin Zorko je doktor znanosti, zaposlen kot višji strokovno-raziskovalni sodelavec na Institutu "Jožef Stefan". Je vodja skupine za meritve ionizirajočega sevanja na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij. Njegovo delo pokriva meritve radioaktivnosti v okolju, oceno izpostavljenosti prebivalstva ionizirajočemu sevanju, dozimetrijo ter je član radiološke mobilne enote. Je vodja več projektov z omenjenega področja. Je ključna oseba za pripravo ocene vplivov delovanja jedrske elektrarne Krško ter drugih monitoringov radioaktivnosti v okolju. Ima bogate izkušnje s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, saj je sodeloval na različnih delavnicah, mednarodnih srečanjih in ekspertnih misijah po svetu. Benjamin Zorko je močno vpet tudi mednarodno skupnost, saj je član programskih skupin MODARIA II pod okriljem MAAE in CONCERT pod okriljem EURATOM ter SIST/TC – CEN/TC 327/ WG6 v okviru Evropske Komisije. Benjamin Zorko je tudi predavatelj na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. V letu 2017 je bil izvoljen v naziv docent za predmetno področje ekotehnologije.

Izobrazba

 • univ. dipl. fiz., 1995, Fizika, Univerza v Ljubljani, Slovenija, jedrske spektroskopske metode (RBS, ERDA, PIXE).
 • mag., 1998, znanosti o materialih, Univerza v Ljubljani, Slovenija, jedrske spektroskopske metode (RBS, ERDA, PIXE).
 • dr., 2001, znanosti o materialih, Univerza v Ljubljani, Slovenija, jedrske spektroskopske metode (RBS, ERDA, PIXE, NRA), Interakcija med vodikom in titanom

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na IJS, 1995 – 2001, jedrske spektroskopske metode, znanosti o materialih
 • asistent z doktoratom na IJS, 2001 – 2011
 • strokovno-raziskovalni sodelavec na IJS, 2011 -  2018
 • višji strokovno - raziskovalni sodelavec na IJS, 2018 – sedanjost
 • podoktorsko izobraževanje, ANSTO, Sydney, Avstralija, 2006 –2008, fizika pospeševalnikov, varovanje jedrskih snovi

Delovna področja

 • jedrske spektroskopske metode
 • fizika pospeševalnikov
 • jedrska fizika
 • znanosti o vakuumu
 • varstvo pred ionizirajočimi sevanji
 • radioekologija
 • dozimetrija
 • ocenjevanje izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju

Drugi projekti

mednarodni

Industrijski

 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK
 • (… – 2020) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v življenskem okolju v RS
 • (… – 2021) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v pitni vodi
 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK zarad HE Brežice
 • (… – 2021) PR- ….. : Meritve plinastih eflunetov – spektrometrija gama
 • (… – 2023) PR- ….. : Vzdrževanje pripravljenosti na izredni monitoring
 • (… – 2019) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v krmi
 • (… – 2020) PR- ….. : Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolici NEK