Vzdrževanje pripravljenosti izrednega monitoringa radioaktivnosti ELME

V primeru jedrske nesreče ali radiološke nesreče se radioaktivni material prenese in razprši v okolje po značilnih prenosnih poteh. Ukrepi za zaščito in reševanje, ki jih je treba uporabiti v takem primeru, so določeni v državnem načrtu  zaščite in reševanja (URSZR).

Ekološki laboratorij z mobilno enoto – ELME, ki je organizirana struktura ključnih strokovnjakov na področju ionizirajočega sevanja v RS, ves čas vzdržuje pripravljenost na morebitni izredni dogodek.

Tehnične zahteve za vzdrževanje pripravljenosti so določene v Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti (JV10), Uradni list RS, št. 27/18.

Najpomembnejši del vzdrževanja pripravljenosti je stalno izobraževanje in urjenje članov ELME. V okviru projekta ELME dvakrat letno vadi postopke različnih aktivnosti (meritve, vzorčenje, komunikacija, ...) na terenu v okviru rednih obhodov v okolici NEK (ROMENEK). Pri tem je nujno potrebno vzdrževati in dopolnjevati kapacitete ELME (oprema, zadostno število članov). 

Naloga ELME je tudi svetovanje upravnim organom in sodelavcem NEK v primeru izrednega dogodka.

logo_nek