Struktura hadronskih sistemov

Vrsta projekta: Nacionalni program

Trajanje: 1999 - 2027

Vodja projekta: prof. dr. Simon ŠircaŠifra: P1-0102Sodelavci: doc. dr. Benjamin Zorko, mag. Denis Glavič-Cindro, Isabela Tišma, dr. Jelena Vesić, dr. Jasmina Kožar Logar, dr. Matjaž Aleš Korun, prof. dr. Matej Lipoglavšek, doc. dr. Miha Mihovilovič, Rok Roš Opaškar, doc. dr. Matjaž Vencelj, Žiga Brenčič, mag. Branko VodenikZunanji sodelavci: Tim Kolar, prof. dr. Andrej LikarPartnerji: Institut "Jožef Stefan", FMF UL (Fakulteta za Matematiko in Fiziko Univerze v Ljubljani)

V okviru te programske skupine raziskujemo strukturo in dinamiko hadronov, zlasti s sipanjem elektronov na lahkih jedrih z uporabo polariziranih elektronskih curkov, polariziranih tarč in polarimetrijo iz procesov izbitih delcev. Tako lahko med drugim študiramo kvarkovsko strukturo nukleonov (protonov in nevtronov), porazdelitev naboja, magnetizacije in spina v nukleonih, električno, magnetno in spinsko polarizirnost nukleonov ter fundamentalne jedrske interakcije (dvo- in tridelčne sile v jedrih). Raziskave, ki jih opravljamo v laboratorijih MAMI (Mainz, Nemčija) in Thomas Jefferson National Accelerator Facility (JLab, Newport News, ZDA) so fundamentalnega značaja in sodijo na frontno črto današnje fizike delcev, saj se neposredno nanašajo na relativistično fiziko večdelčnih sistemov. Opazljivke, ki jih študiramo, so v neposredni zvezi s slabo poznano naravo kvantne kromodinamike v območju nizkih energij, posebej pa z vprašanjem ujetja kvarkov.

Poskus3

Ukvarjamo se tudi z raziskavami težjih jeder, kjer nas zanimajo zlasti jedra na robu stabilnosti, pri meritvah pa se spoprijemamo z razmeroma kompleksnimi eksperimentalnimi okolji, kjer prevladujejo visoke multiplicitete in režim kopičenja. Meritve na težkih jedrih opravljamo v laboratoriju FAIR (Darmstadt, Nemčija). V omenjenih laboratorijih smo vključeni v vse faze razvoja žarkovnih, tarčnih in detektorskih sistemov ter programov za simulacijo, zajemanje in analizo podatkov.

več o projektu (sicris)