ENRAS (ENsuring Radiation Safety)

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2018 - 2020

Vodja projekta: mag. Branko VodenikŠifra: SLO-HR103Sodelavci: Boštjan Črnič, doc. dr. Benjamin Zorko, mag. Denis Glavič-Cindro, Klara Poiškruh, prof. dr. Matej Lipoglavšek, doc. dr. Miha Mihovilovič, Petra Prem, Sandi Gobec, dr. Toni PetrovičZunanji sodelavci: dr. Tinkara Bučar, mag. Matjaž Stepišnik, Thomas Breznik, dipl. inž., mag. Matjaž KoželjPartnerji: Institut »Jozef Stefan« (SLO), Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (HR), Gasilska zveza Slovenije (SLO), Hrvatska vatrogasna zajednica (HR), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (SLO), Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (SLO), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite (HR) Laboratoriji: LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti, ELME - Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ISMIS - Meritve radioaktivnosti

Gasilske enote širšega pomena (GEŠP) v Sloveniji in Javne vatrogasne postrojbe (JVP) na Hrvaškem predstavljajo intervencijske enote, ki so zadolžene za takojšnji odziv v vseh vrstah nesreč. Vendar člani intervencijskih enot doslej niso bili dovolj usposobljeni za varno posredovanje v primeru radioloških in jedrskih nesreč.

Zato je bilo potrebno pripadnike usposobiti za oceno radioloških razmer in za učinkovito samozaščito ter zaščito prebivalstva pri posredovanju v nesrečah, ki vključujejo nevarnost ionizirajočega sevanja. Zaradi Jedrske elektrarne Krško, ki si jo delita Slovenija in Hrvaška, je ključnega pomena ne le krepitev zmogljivosti za varno posredovanje, temveč tudi usklajevanje odziva intervencijskih enot z obeh strani meje.

Usposabljanje gasilskih enot za varne intervencije in zagotavljanje usklajenega posredovanja v čezmejnem območju je namen projekta ENRAS (ENsuring RAdiation Safety.

V okviru projekta je bil najprej zasnovan in vzpostavljen nov sistem izobraževanja. Ta je bil podlaga za individualno usposabljanje posameznih intervencijskih enot, ki so bile deležne temeljitega teoretičnega in praktičnega izpopolnjevanja.

Kot preizkus uspešnosti individualnega usposabljanja so bile organizirane skupne vaje, ki se jih je vsakokrat hkrati udeležilo več intervencijskih enot z obeh strani meje. Izvedene so bile v obliki celovitih gasilskih scenarijev, ki so vključevali nevarnost ionizirajočega sevanja. Posredovanje gasilskih enot so ocenjevali strokovnjaki za radiološko zaščito in gasilsko taktiko ter na ta način preverili učinkovitost izobraževanja in usposabljanja.

V manj kot enem letu je bilo usposobljenih več kot 700 pripadnikov skoraj 60 intervencijskih enot. Povratne informacije o pridobljenem znanju in spretnostih so bile zbrane tudi na podlagi preizkusov znanja in vprašalnikov. Odziv je bil izredno dober. Vsi tečajniki so opravili preizkus znanja. Večina intervencijskih delavcev je potrdila, da je bilo usposabljanje izredno koristno z vidika varnosti pri posredovanju v primeru radioloških in jedrskih nesreč.

Eden izmed ciljev projekta je tudi vzpostavitev čezmejne strukture, ki bo odgovorna za ohranjanje in nadaljnji razvoj usposobljenosti intervencijskih enot, pa tudi za izboljšanje smernic in protokolov za varne intervencije v čezmejnem območju. S tem bo zagotovljen dolgoročen učinek tudi po zaključku projekta.

Projekt ENRAS znatno prispeva k varnosti v čezmejnem področju Slovenije in Hrvaške z izboljšanjem usposobljenosti gasilskih enot za varne skupne intervencije v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

več o projektu

interreg_ita_slo