support BSS - Podpora za Evropsko metrološko mrežo za zanesljivo zakonodajo o varstvu pred sevanji

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2020 - 2024

Vodja projekta: mag. Denis Glavič-CindroŠifra: EMPIR 19NET03Sodelavci: doc. dr. Benjamin ZorkoPartnerji: Institut "Jožef Stefan", 15 evropskih nacionalnih metroloških inštitucij

“Podpora za Evropsko metrološko mrežo za zanesljivo zakonodajo o varstvu pred sevanji (supportBSS)” je projekt v okviru Evropskega metrološkega programa za inovacije in razvoj (EMPIR). V okviru tega projekta bomo zgradili temelje za ustanovitev Evropske metrološke mreže (EMN), ki bo nudila metrološko podporo na področju zaščite pred ionizirajočim sevanjem in pri vzdrževanju zanesljive zagotovitve kakovosti na tem področju. Ključni izroček tega projekta je vzpostavitev dolgoročnega dialoga med metrološko skupnostjo in končnimi uporabniki (deležniki). V ta namen bodo pripravljeni programi za širjenje znanja kot so izmenjave raziskovalcev, tečaji, delavnice, primerjalne meritve… Z dolgoročnim posredovanjem znanja končnim uporabnikom in gradnjo zmogljivosti bomo ključno okrepili položaj Evrope na področju zaščite pred sevanji. IJS sodeluje pri delovnih paketih WP1 (Implementacija dolgoročnega dialoga med metrološko skupnostjo in ključnimi deležniki) ter WP4 (Širjenje znanja in graditev zmožnosti).

domača stran projekta

EMPIR_logo