Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2020 - 2021

Vodja projekta: doc. dr. Benjamin ZorkoŠifra: _Sodelavci: Boštjan Črnič, mag. Denis Glavič-Cindro, dr. Jasmina Kožar Logar, prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš, Klara Poiškruh, dr. Matjaž Aleš Korun, dr. Marijan Nečemer, Petra Prem, Rok Roš Opaškar, dr. Romana Krištof, Sandi Gobec, dr. Toni Petrovič, mag. Branko VodenikZunanji sodelavci: Mitja Centrih, Polona Gerjol, Odsek za znanosti o okoljuPartnerji: Institut "Jožef Stefan", Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvaška, Nuklearna elektrarna Krško, Zavod za varstvo pri delu, MEIS storitve za okolje, Mali Vrh pri Šmarju Laboratoriji: LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti, ISMIS - Meritve radioaktivnosti

Podobno kot v svetu je prebivalstvo Slovenije izpostavljeno naravnemu ionizirajočemu sevanju in nekaterim antropogenim virom ionizirajočega sevanja, predvsem zaradi uporabe ionizirajočega sevanja v medicini in vpliva preostale černobilske kontaminacije in atmosferskih jedrskih poskusov. Pri prebivalstvu okolice Nuklearne elektrarne Krško (NEK) so dodatno mogoče izpostavitve zaradi atmosferskih in tekočinskih izpustov radioaktivnih snovi iz NEK in zaradi neposrednega sevanja iz objektov znotraj njene ograje. Pri tem mora NEK upoštevati avtorizirane meje in druge mejne vrednosti, ki se nanašajo na izpuste, ter druge sevalne vplive na okolje in prebivalstvo. Izpolnjevanje zahtev dokazuje NEK z obratovalnim nadzorom radioaktivnosti, katerega obseg in način izvajanja določata Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (JV10). Obratovalni nadzor radioaktivnosti obsega meritve emisij na samem objektu, meritve emisij v okolici, meritve zunanjega sevanja v okolju, ovrednotenje merskih rezultatov in oceno doz. Poleg NEK, ki meri emisije, sodelujejo pri izvedbi nadzora radioaktivnosti tudi različni pooblaščeni izvajalci nadzora.

logo_nek