Klara Poiškruh

strokovni sodelavecE-mail: Tel: +38631594501

Izobrazba

  • dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2017)

Zaposlitev

  • strokovni sodelavec na IJS, 2019 –

Delovna področja

  • osebna in okoljska dozimetrija
  • meritve ionizirajočega sevanja v okolju
  • priprava vzorcev in določanje skupnih sevalcev alfa in beta v pitnih vodah v Sloveniji
  • vzorčevanje vzorcev v okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško

Drugi projekti

Nacionalni

  • TL dozimetrija
  • Projekt skupnih alfa in beta oddajnikov v pitni vodi 2019