dr. Toni Petrovič

strokovno raziskovalni sodelavecE-mail: Tel: +38614773285

Dr. Toni Petrovič je vodja laboratorija za meritve radioaktivnosti in trenutno dela na posodobitvi celotnega sistema iz analogne na digitalno platformo. Njegova specializacija je digitalna inštrumentacija in meritve v gama spektrometriji - oblikovanje specifičnih detektorskih sistemov za industrijo in medicino.

Trenutno je odgovoren za evropski metrološki projekt, imenovan Preparedness - Metrologija meritev ionizirajočega sevanja s prenosnimi sistemi po sevalnem izrednem dogodku. V okviru projekta bodo v  sodelovanju z UPC iz Španije nadgradili kotno občutljiv detektor žarkov gama in ga vgradil na avtonomni helikopter. Po izvedbi bosta partnerja izvedla več terenskih testov in okarakterizirala novo konfigurirani detektor. V drugem delu projekta pa bodo nadgradili prenosno črpalko, ki je bila razvita v okviru projekta MetroERM. Nadgradnja bo zajemala novo programsko opremo z algoritmi za avtomatsko identifikacijo radionuklidov v realnem času in posodobljeno komunikacijo med črpalko in analiznim centrom.

Pred tem je vodil razvoj in usklajeval delo na evropskem projektu MetroERM v okviru razpisa EMRP 2013 ("Metrologija za radiološko mrežo zgodnjega opozarjanja v Evropi"). V tem projektu je bila zasnovana in izdelana robustna prenosna zračna črpalka z visokim pretokom in gama-spektrometričnim sistemom, ki lahko izvaja meritve na terenu v realnem času. Omogoča takojšnjo identifikacijo radionuklidov, ki se lahko sprostijo iz jedrskega objekta. Je lastnik ideje, patenta in razvoja prvega ročnega instrumenta na svetu, ki v realnem času prikazuje smer vpadnih gama žarkov in s tem pohitri process lociranja radioaktivnega vira. Na platformi Android je razvil programsko aplikacijo za kartiranje dozne hitrosti, ki se uporablja v mobilnem ekološkem laboratoriju in po drugih inštitucijah v Sloveniji ter v Evropi. Za svojo diplomsko nalogo je sodeloval pri jedrskem eksperimentu, ki se je izvajal v iThemba LABS v Južni Afriki. V okviru naloge je umeril detektorski sistem Afrodite. Za svojo magistrsko delo je izvedel raziskavo na dolgoletnih podatkih pridobljenih s pomočjo gama spektrometrije na vzorcih okoli Jedrske elektrarne Krško in republike Slovenije. S pridobljenimi rezultati analize je pokazal na potencialno korelacijo med koncetracijo radioaktivnega izotopa kalija (K-40) in koncetracijo nitratov v pitnih vodah po Sloveniji. Za doktorat je delal na razvoju novih algoritmov za gama spektrometrijo pri visokih števnih hitrostih na področju jedrske fizike.

Izobrazba

 • dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2007)
 • magister znanosti (Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2010)
 • doktorat s področja jedrske fizike (Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2014)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec iz gospodarstva pri podjetju Cosylab na IJS, 2012 – 2014
 • raziskovalni sodelavec na IJS, 2014 –
 • vodja laboratorija za meritve radioaktivnosti, 2017 -

Delovna področja

 • raziskave na področju radioaktivnosti v okolju
 • raziskave na področju digitalne obdelave v gama spektrometriji in jedrski fiziki
 • razvoj naprav za namene detekcije ionizirajočega sevanja (večkanalni analizator, prenosna zračna črpalka z visokim pretokom in gama-spektrometričnim sistemom)

Drugi projekti

mednarodni

 • (2017 - ) EURAMET, EMPIR 2016, Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incident (Preparedness, JRP 16ENV04)
 • (2013 - 2017) EURAMET, EMRP 2013, Metrology for radiological early warning networks in Europe (MetroERM, JRP ENV57)

nacionalni

 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK
 • (… – 2020) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v življenskem okolju v RS
 • (… – 2021) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v pitni vodi
 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK zarad HE Brežice
 • (… – 2021) PR- ….. : Meritve plinastih eflunetov – spektrometrija gama
 • (… – 2023) PR- ….. : Vzdrževanje pripravljenosti na izredni monitoring
 • (… – 2019) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v krmi
 • (… – 2020) PR- ….. : Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolici NEK