dr. Marijan Nečemer

višji strokovno-raziskovalni sodelavecE-mail: Tel: +38614773687

Ožje področje delovanja dr. Nečemra je uporaba rentgenskih fluorescenčnih tehnik na različnih področjih kot so avtentičnost živil, fiziologija rastlin, arheometrija, karakterizacija odpadnih snovi, farmacevtskih proizvodov itd. Širše pa sodeluje tudi pri projektih nadzorov radioaktivnosti jedrskih objektov in življenskega okolja v RS v okviru skupine za varstvo pred ionizirajočim sevanjem. Na vseh področjih je objavil več kot 80 člankov in poglavij v knjigah. V zadnjem času se dr. Nečemer posveča aktualnim raziskavam na področju sledljivosti porekla živil, z razvojem hitrih enostavnih in poceni postopkov za določanje porekla živil in vzpostavitev statističnih modelov na osnovi realnih parametrov, ki je v naši državi še v povojih, globalno pa deležna široke medijske pozornosti.  V okviru evropske COST mreže sodeluje z raziskovalci iz 18 držav pri popularizaciji uporabe Rentgenske fluorescenčne spektrometrije s totalnim odbojem (TXRF) na različnih okoljskih tematikah. Kot slovenski predstavnik v komiteju Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO/TC 201/SC 10 (X-ray Reflectometry (XRR) and X-ray Fluorescence (XRF) Analysis) pa skrbi za implementacijo novih standardnih analitskih protokolov s TXRF v analitsko prakso.

Izobrazba

 • diploma, univ. dipl. inž. kemije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1988)
 • magisterij s področja radiokemije ( Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1992)
 • doktorat s področja analitske kemije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1996)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na IJS, 1989-1996
 • asistent z doktoratom na IJS 1996-2003
 • znanstveni sodelavec na IJS, 2003 –2013
 • višji strokovno raziskovalni sodelavec na IJS, 2013 -

Delovna področja

 • radiokemija
 • fiziologija rastlin, hiperakumulatorji
 • arheometrija
 • analizna kemija
 • avtentičnost živil

Drugi projekti

mednarodni

 • (2019-2022), COST CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-Ray Fluorescence
 • (2018-2019), Europe Regional (International Atomic Energy Agency, IAEA) TC Project (RER7009) on Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by using Nuclear Analytical Techniques, under the framework of TC Project RER7009.
 • (2017-2019)  REALmed (No. 9104) REALMed Pursuing authenticity and valorization of Mediterranean traditional products – Contract No: 3330-17-500186
 • (2014-2019) ERA Chair ISO-FOOD ERA CHAIR for isotope techniques in food quality, safety and traceability– IAEA Project under Contract No. 17897 entitled “The use of stable isotopes and elemental composition for determination of authenticity and geographical origin of milk and dairy products” as part of CRP D5.20.38 “Accessible technologies for the verification of origin of dairy products as an example control system to enhance global trade and food safety”
 • (2010-2013) IAEA’s Coordinated Research Project (CRP); Applications of synchrotron radiation techniques with particular emphasis on interdisciplinary sciences; Studies of localization and chemical speciation of trace elements in crop plants using synchrotron micro-spectroscopy techniques for improving food quality and safety– IAEA’s Coordinated Research Project (CRP); IAEA 1576; Micro-analytical Techniques Based on Nuclear Spectrometry for Environmental Monitoring and Material studies; Complementing the X-ray spectrometry activities with micro-beam facility for different applications
 • (2010-2012) Bilateral project Slovenia Belgium Ion distribution and heavy metal tolerance: a comprehensive approach toward the use of plants for soil decontamination
 • (2009-2012) SPIRIT, Support of public and industrial research using ion beam technology, analysis of plant materials at Microanalitical center at IJS
 • (2002-2005) Slovenian-Greece bilateral project; Analysis of Slovenian and Greece wines and waters by TXRF,
 • (1995-1996) EU Copernicus project (CIPA-CT94-0210) Validation of Instrumental Trace Element Analysis for Quality Monitoring in the Drinking and Mineral Water Industry

nacionalni

 • (2010- ) P6-0282, Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem), vodja dr. Tomaž Lazar
 • (2019-2022) N1-0105 Prostorska razporeditev elementov in metabolitov v rastlinah, vodja prof.dr. Katarina Vogel Mikuš
 • (2018-2021) J7-9418 Raziskave ionoma kulturnih rastlin za pridelavo varne in kakovostne hrane, vodja prof.dr. Katarina Vogel Mikuš
 • (2018-2021) L4-9305, Lokalno pridelana ajda kot surovina za proizvodnjo kakovostnih živil, vodja prof.dr. Ivan Kreft
 • (2014–2017) J7-6857, Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj, vodja dr. Maja Andrič
 • (2014-2016) V4-1408, Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionalne sheme kakovosti zelenjave, vodja prof. dr. Rajko Vidrih).
 • (2011-2013) J1-4029, Raziskave ionske homeostaze pri rastlinah s pomočjo mapiranja elementov v tkivih z lasersko ablacijo in induktivno sklopljeno plazmo z masno spektroskopijo, vodja Johannes Van Elteren
 • (2011-2013) J1-4117, Raziskave ionoma izbranih mikoriznih rastlin, nosilec prof.dr. Marjana Regvar
 • (2011-2013) J6-4085, Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, paleogospodarstva in okolje, vodja prof.dr. Mihael Budja
 • (2011-2013) L2-4072, Kompleksni hiperspektralni sistem za avtomatsko analiziranje in vodenje procesov oblaganja farmacevtskih pelet, vodja prof.dr. Boštjan Likar
 • (2011-2014) V4-1108, Uporaba specifičnih metod za ugotavljanje in preprečevanje potvorb mleka in mlečnih izdelkov, vodja dr, Nives Ogrinc
 • (2010-2012) V4-1047, Prehranske tablice-živila rastlinskega izvora, nosilec prof.dr. Terezija Golob
 • (2008-2010) V4-0516 Avtentičnost and kvaliteta medu na slovenskem tržišču, vodja dr. Marijan Nečemer
 • (2005-2008) V4-0416: Določanje geografskega in botaničnega porekla medu, vodja dr. Marijan Nečemer
 • (2005-2008) L1-7001 Mapiranje flore Sečoveljskih solin in vzgoja avtonomnih osočnikov, vodja dr. Marijan Nečemer
 • (2005-2008) L1-7060, Uporaba analiznih tehnik z rentgensko svetlobo, vodja dr. Peter Kump
 • (2003-2005) L1-5146, Toleranca organizmov v obremenjenih ekosistemih in možnost remediacije, vodja prof.dr. Marjana Regvar
 • (1998-2001) L1-0583, Analizne tehnike z rentgensko svetlobo, vodja dr. Peter Kump
 • (1999-2001) L4-1475, Sestava in prehranska vrednost govejega mesa slovenskega porekla, vodja dr Božidar Žlender
 • (1998-2001) T6-0388, Tehnološke analize srednjeveškega stekla, vodja dr. Mateja Kos Zabel