mag. Branko Vodenik

strokovno raziskovalni sodelavecE-mail: Tel: +38614773539

Izobrazba

- diplomirani inženir fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1990)

- magisterij s področja jedrske fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1994)

Zaposlitev

- mladi raziskovalec na IJS, 1990 – 1994

- strokovni sodelavec na IJS, 1994 – 1996

- višji strokovni sodelavec na IJS, 1996 – 2004

- višji raziskovalno - razvojni asistent na IJS, 2004 – 2007

- raziskovalno - razvojni sodelavec na IJS, 2007 – 2008

- strokovno - raziskovalni sodelavec na IJS, 2008 –

Delovna področja

- razvoj, validacija in implementacija metod visokoločljivostne spektrometrije gama

- vzdrževanje pripravljenosti in usposobljenosti radiološkega dela Ekološkega laboratorija z mobilno enoto

- varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Bibliografija

https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/conor/3557731

Drugi projekti

mednarodni

 • (2011 – 2014) EMRP projekt MetroMETAL
 • (2011 – 2014) EMRP projekt MetroRWM
 • (2013 – 2016) EMRP projekt MetroNORM
 • (2018 – 2020) ENRAS  
 • H2020 – CONCERT (2016 – 2020) PR-07633:  EJP CONCERT https://www.concert-h2020.eu/
 • BI-HR/18-19-045 (2017 – 2019) PR-08375; Ugotavljanje specifičnih aktivnosti nizkoenergijskih radionuklidov z visokoločljivostno spektrometrijo gama v kompleksnih vzorcih

nacionalni

 • (1996 – 1998) J1 7466 Raziskave v fiziki srednjih energij
 • (1999 – 2001) J1 1147 Večdelčna struktura hadronskih sistemov
 • (2004 – 2007) L1 6519 Razvoj in implementacija novih analiznih metod v spektrometriji gama
 • (2005 – 2007) L1 7010 Določanje ploščine vrhov in njihovih negotovosti v spektrometriji gama
 • (2008 – 2011) J7 0363 Naravni in antropogeni sevalci gama in beta v podzemnih vodah Slovenije
 • (2011 – 2014) L1 4280 Določanje starosti podzemnih voda v globokih vodonosnikih v Sloveniji

industrijski

 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK
 • (… – 2020) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v življenjskem okolju v RS
 • (… – 2021) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v pitni vodi
 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK zaradi HE Brežice
 • (… – 2021) PR- ….. : Meritve plinastih efluentov – spektrometrija gama
 • (… – 2023) PR- ….. : Vzdrževanje pripravljenosti na izredni monitoring
 • (… – 2019) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v krmi
 • (… – 2020) PR- ….. : Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolici NEK