dr. Matjaž Aleš Korun

raziskovalni svetnik, upokojenE-mail: Tel: +38619876543

Dr. Korun se je ukvarjal s spektrometrijo gama vzorcev iz naravnega in bivalnega ter s spektrometrijo vzorcev iz tehnoloških procesov. Izdelal je metodo kalibracije spektrometrov gama za homogene cilindrične vzorce za žarke gama v energijskem področju od 5 keV do 3 MeV. Uvedel je nove metode za izračun aktivnosti sevalcev gama, ki hkrati izsevajo več žarkov gama in rentgenskih žarkov, za interpretacijo rezultatov v bližini detekcijske meje ter izračuna detekcijske meje. Izpopolnil je metode za karakterizacijo ozadij spektrometrov gama in metode za zmanjšanje ozadij. Na področju metrologije radionuklidov je vključil prispevke negotovosti vzorčenja, lastnosti vzorca in negotovosti pri obdelavi spektrov v negotovost merskih rezultatov. Izdelal je postopek, ki upošteva vpliv korelacij med vhodnimi podatki na negotovosti rezultatov. Razvil je metodo sledljivost števnih časov. Uporabil je spektrometre gama kot detektorje za nevtrone, razvil metodo za kvantitativno analizo spektrov, izmerjenih in-situ ter metodo za merjenje aktivnosti v sodih z radioaktivnimi odpadki.

Izobrazba

 • univ. dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo)
 • magister fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo)
 • doktorat s področja jedrske fizike (Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 1982)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na IJS, 1972– 1982
 • strokovni raziskovalec na IJS, 1982 – 1992
 • podoktorski sodelavec na IJS, 1992 – 1995
 • raziskovalec na IJS, 1995 – 1999
 • višji raziskovalec na IJS, 1999 – 2004
 • raziskovalni svetnik na IJS 2004 – 2009
 • upokojen 2009

Delovna področja

 • fotojedrske reakcije
 • monitoring radioaktivnosti v okolju
 • spektrometrija gama
 • spektrometrija gama in-situ
 • zagotavljanje kakovosti
 • nezgodna pripravljenost
 • metrologija radionuklidov

Drugi projekti

mednarodni

 • (2000 – 2002) Post-emergency monitoring of radioactivity

nacionalni

 • (1982 – 2009) Monitoring NEK
 • (2002 – 2007) Republiški monitoring radioaktivnosti
 • (1982 – 2002) Mobilna enota