dr. Jasmina Kožar Logar

višja strokovno-raziskovalna sodelavkaE-mail: Tel: +38614773970

Izobrazba

 • glasbenica pianistka (Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, 1986)
 • univ. dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1994)
 • doktorat s področja okoljskih znanosti (Univerza v Novi Gorici, 2003)

Zaposlitev

 • učiteljica klavirja, Glasbena šola Franca Šturma Ljubljana, 1987 – 1996
 • mlada raziskovalka, Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), 1996 - 2003
 • asistentka z doktoratom, nosilka program zagotovitve kakovosti, Institut “Jožef Stefan” (IJS), Odsek K-3, 2003 – 2005
 • strokovno - raziskovalna sodelavka, Institut “Jožef Stefan”, (IJS), Odsek F-2,  2005 - 2018
 • višja strokovno - raziskovalna sodelavka, Institut “Jožef Stefan” (IJS), Odsek F-2, 2018  –

Delovna področja

 • Infrardeča spektrometrija FTIR, barvni premazi, premazi za sončne kolektorje
 • Laserska spektrometrija s termičnimi lečami, gojenje fitoplanktona, fitoplanktonski pigmenti v taksonomiji in fiziologiji, pigmenti v hrani (karotenoidi in klorofili), HPLC
 • Tekočinskoscintilacijska spektrometrija, razvoj, implementacija, karakterizacija in validacija analiznih metod, okoljski vzorci, okoljski monitoring, datiranje podzemnih vod, ugotavljanje biokomponent v organskih vzorcih, sistem kakovosti, akreditacija po ISO 17025, izdelava in karakterizacija referenčnih materialov in interkomparacijskih vzorcev.

Nagrade

 • nagrada ASLO (American Society for Limnology and Oceanography), ZDA, 2004

Drugi projekti

mednarodni

 • (2010 – 2011) BI-HR/10-11-009: Meritve tritija v naravnih vodah po elektrolitski obogatitvi
 • (2010 – 2014) BC 381. 170. 10010. H1060731: Repeatability and reproducibility testing of a procedure for the rapid determination of Ra-226 and Ra-228 in water by liquid scintillation counting
 • (2005 – 2010) RER-7003-9008: Marine Environmental Assessment of the Mediterranean Sea
 • (2012 – 2013) BI-RO/12-13-016: Metode tekočinskoscintilacijske spektrometrije za določevanje H-3 in C-14 v vzorcih iz okolja
 • (2017) Elaboration of medium term strategy of the IAEA in reference material production and proficiency test organization
 • (2013 – danes) Izdelava in karakterizacija referenčnih materialov in interkomparacijskih vzorcev

nacionalni

 • (2005 – 2008) L1-7035-0106: Datiranje vod s H-3 in Pb-210: dinamika in ranljivost podzemne vode v globokih vodonosnikih
 • (2006 – 2008) V1-0293: Starost, izvor in dinamika vod globokih vodonosnikov Ljubljanskega barja
 • (2006 – 2008) V2-0379: Sledenje tritija v okolici Nuklearne elektrarne Krško
 • (2006 –danes) Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško
 • (2008 – 2011) L1-0347: Naravna hidrokemijska ozadja in dinamika podzemnih vod Slovenije
 • (2008 – 2011) J7-0363: Naravni in antropogeni sevalci gama in beta v podzemnih vodah Slovenije
 • (2008 – danes) Vsebnost tritija v mineralnih in termalnih vodah Slovenije
 • (2009 – 2010) N161300-09-0328: Postavitev in validacija metode za določevanje deleža biokomponent v gorivih
 • (2009 – danes) Ugotavljanje deleža biokomponent v gorivih
 • (2010 – 2011) Analize tritija in interpretacija rezultatov
 • (2011 – 2014) Datacija podzemnih vod v globokih vodonosnikih
 • (2015) N4500105754: Radioaktivnost naravnih mineralnih vod v predpisih po svetu
 • (2015) C2717-15-232006: Ugotavljanje tritija v pitni vodi
 • (2015 – 2019) C2717: Skupna aktivnost sevalcev alfa in beta v pitnih vodah Slovenije 2015
 • (2017) Specifične analize vod na specifičnih vzorčnih mestih
 • (2017) AMIIGA  - Določanje tritija v podzemnih vodah Ljubljanskega Barja
 • (2017 – 2020) Ugotavljanje bioporekla v melaminskih smolah in vhodnih surovinah
 • (2018) Skupna aktivnost sevalcev alfa in beta na specifičnih vzorčnih mestih – trendi in vrednosti
 • (2020) Specifične analize vod na specifičnih vzorčnih mestih