European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-Ray Fluorescence

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2019 - 2023

Vodja projekta: dr. Marijan NečemerŠifra: COST 18130Sodelavci: prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš, dr. Peter KumpPartnerji: Institut "Jožef Stefan", COST partnerjiLaboratoriji: XRF - Laboratorij za Rentgensko fluorescenčno spektrometrijo, ISMIS - Meritve radioaktivnosti

 

COST 18130 "European Network for Chemical Elemental Analysis by Total reflection X-Ray Fluorescence" je omrežje, ki povezuje in koordinira raziskave in gradi zmogljivosti  na področju elementne analize z rentgensko fluorescenčno analizo s totalnim odbojem (TXRF). To je  razvoja novih analitskih procedur, metodologij in instrumentacije za presejalne in zanesljive analize potencialno toksičnih elementov na področjih varovanja človekovega zdravja in okolja in tudi kontrole kvalitete v prehrambenih proizvodih.

domača stran projekta

cost