Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem)

Vrsta projekta: Nacionalni program

Trajanje: 2020 - 2025

Vodja projekta: dr. Marijan NečemerŠifra: P6-0282Sodelavci: prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš, dr. Peter KumpPartnerji: Institut "Jožef Stefan", Narodni muzej Slovenije Laboratoriji: XRF - Laboratorij za Rentgensko fluorescenčno spektrometrijo, ISMIS - Meritve radioaktivnosti

Predmeti, s katerimi se obdaja človeštvo na svoji poti skozi čas, dajejo podobo času in prostoru. Naše raziskave imajo nalogo interpretirati svet predmetov slovenskega prostora do sedanjosti. Ta je edinstven v lastni ustvarjalnosti, sprejemanju pobud od zunaj in njihovemu prilagajanju svojim potrebam. Že dosedanje proučevanje tega problema je navrglo dragocena znanja in spoznanja, in pokazalo, kako pomemben segment zgodovinopisja je materialna kultura. Zato je naš cilj umeščanje naših raziskovalnih rezultatov v zgodovinopisje, pa tudi diseminacija znanja v različnih segmentih javnosti, od akademskih krogov do najširše javnosti.

Smo edina raziskovalna skupina (razen arheologije), ki se v Sloveniji ukvarja z znanstvenoraziskovalnim delom na področju materialne kulture. Prav tako smo edini, ki pri raziskavah uporabljamo sodobne naravoslovne metode. To nam omogoča prav raziskovalni program.

več o projektu (sicris)

arrs_logo_slo