prof. dr. Simon Širca

redni univ. prof.E-mail: Tel: +38614766574

Simon Širca se v svojem znanstvenem delu posveča eksperimentalnim raziskavam elektromagnetne in spinske strukture nukleonov in lahkih jeder s koincidenčnim sipanjem elektronov ter njihove dinamike, predvsem z uporabo polarizacijskih opazljivk oziroma spinskih prostostnih stopenj. Ukvarja se tudi s teoretično analizo elektromagnetne in šibke ekscitacije nukleonskih resonanc. Od leta 2004 je vodja programske skupine Struktura hadronskih sistemov, sodeluje pa zlasti z Massachusetts Institute of Technology, laboratorijem Thomas Jefferson National Accelerator Facility in MAMI (Mainzer Mikrotron). Težišče njegovega pedagoškega dela so predmeti moderne fizike in matematične fizike s poudarkom na numeričnih metodah.

Izobrazba

 • univ. dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1993)
 • mag. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1996)
 • doktorat s področja fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1999)

Zaposlitev

 • 1993–1999: mladi raziskovalec, IJS
 • 1999–2004: asistent, Oddelek za fiziko FMF
 • 2000–2002: (višji) podoktorski raziskovalec, MIT, Cambridge, MA, USA
 • 2005–2011: docent za področje fizike, UL FMF
 • 2003–2008: znanstveni sodelavec, IJS
 • od 2008: višji znanstveni sodelavec, IJS
 • 2011-2016: izredni profesor za področje fizike, UL FMF
 • od 2016: redni profesor za področje fizike, UL FMF

Delovna področja

 • eksperimentalna hadronska fizika (elektronsko sipanje)
 • uporaba kvarkovskih modelov hadronov v elektrošibkem sektorju