Žiga Brenčič

doktorski študentE-mail:

V letu 2020 sem končal magistrski študij matematične fizike na Fakulteti za Matematiko in Fiziko v Ljubljani. Eno leto študija sem opravil na univerzi ETH v Zurichu preko izmenjave Erazmus. Tekom študija sem delal na raziskavah za nadgradnjo spectrometra LHCb v okviru CERN-ove poletne šole. Moja magisterska naloga pa je bila osredotočena na kalibracijo detektorja Čerenkovih obročev, ki je del spektrometra Belle II na Japonskem.

S pričetkom doktorskega študija sem se preusmeril iz fizike visokih energij na prodočje jedrske fizike. Trenutno delam na eksperimentalni aparaturi Ion Catcher, ki je del raziskovalnega kompleksa GSI.

Blog

Izobrazba

  • dipl. fiz. (UN) (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2016)
  • mag. fiz. (UN), matematična fizika (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020), naslov magistrskega dela »Determination of working channels in the ARICH of the Belle II spectrometer«, mentor: prof. dr. Peter Križan, somentor: dr. Rok Pestotnik

Zaposlitev

  • doktorski študent IJS, 2020 -