prof. dr. Matej Lipoglavšek

višji znanstveni sodelavec, vodja Laboratorija za jedrsko astrofizikoE-mail: Tel: +38614773493

Ožje področje delovanja prof. Lipoglavška zajema študij jedrskih reakcij pomembnih za astrofiziko. V zvezdah se jedrske reakcije dogajajo pri nizkih energijah, pri katerih prisotnost atomskih elektronov pomembno vpliva na verjetnost za reakcijo. Temu efektu rečemo elektronsko senčenje. Od leta 2006 prof. Lipoglavšek preučuje elektronsko senčenje pri jedrskih reakcijah. Sodeluje z znanstveniki iz INFN – Laboratori Nazinali del Sud, Italija, HZDR, Nemčija in Univerze v Sczeczinu, Poljska, ki jih zanima isto področje raziskav. Je tudi član kolaboracije NUSTAR v centru FAIR v Darmstadtu, Nemčija. Na področju radioekologije kot vodja ELME, specializirane enote Civilne zaščite RS, sodeluje v pripravljenosti na odziv v primeru nesreče z radioaktivnimi snovmi.

Izobrazba

 • univ. dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1993)
 • doktorat s področja jedrske fizike (Univerza v Lundu, Švedska, 1998)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na IJS, 1993 – 1998
 • podoktorski sodelavec v Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, ZDA, 1999 – 2000
 • podoktorski sodelavec na IJS, 2001 - 2002
 • podoktorski sodelavec v iThemba LABS, Cape Town, Južna Afrika, 2002 – 2003
 • vodja Odseka F-2 na IJS, 2004 – 2013
 • višji znanstveni sodelavec na IJS, 2013 –

Delovna področja

 • eksperimentalna jedrska astrofizika
 • radioekologija
 • spektroskopija žarkov gama

Drugi projekti

Programi

 • (2015 - 2021) P1-0102 Struktura hadronskih sistemov
 • (2018 – 2020) I0-0005-0106 - Infrastrukturni program Instituta Jožef Stefan, ESFRI projekt FAIR

mednarodni

 • (2020 – 2024) Čista energija iz vodikovo kovinskih sistemov

nacionalni

 • (2019 – 2022) N1‐0089 Elektronsko senčenje v jedrskih reakcijah