doc. dr. Matjaž Vencelj

raziskovalni sodelavecE-mail: Tel: +38615885255

Dr. Vencelj se posveča predvsem eksperimentalni fiziki strukture atomskih jeder in jedrskih reakcij ter načrtovanju kompleksnih detekcijskih sistemov v fiziki jedra in subatomskih delcev. Njegovo aplikativno delo vključuje razvoj biomedicinskih in industrijskiih senzorjev.
V zadnjih letih tesno sodeluje z mednarodnim Centrom za raziskave z ioni in antiprotoni FAIR, kjer koordinira znanstveno sodelovanje slovenske ekipe v skupinah FRS-IC, DEGAS in R3B ter zasnovo in konstrukcijo nekaterih pripadajočih detektorskih in diagnostičnih sklopov.

Izobrazba

 • diploma iz fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1999)
 • magisterij iz fizike jedra in osnovnih delcev (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2002)
 • doktorat s področja fizike jedra in osnovnih delcev (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2006)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec in asistent na IJS, 1999 – 2006
 • Jedrski inštitut Univerze v Groningenu, Nizozemska, 2005 – 2007
 • Hi-light Opto Electronics, Nizozemska, 2005 – 2007
 • raziskovalni sodelavec na IJS, 2007 –
 • Asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1999 –
 • Predavatelj na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, 2015 –

Delovna področja

 • mikroskopsko modeliranje detektorjev za visokoenergijske fotone, nevtrone in nabite delce
 • spektroskopija fotonov in delcev pri izjemno visokih števnih hitrostih
 • načrtovanje detektorskih sistemov za visokoenergijske fotone in osnovne delce
 • načrtovanje posebnih senzorskih sistemov za medicino in  industrijo
 • načtovanje analognih in digitalnih elektronskih sklopov

Nagrade

 • Nagrada za inovativnost raziskovalcev za gospodarstvo, 2009
 • Srebno priznanje GZS za inovacije, 2018

Drugi projekti

mednarodni

nacionalni:

 • (2012 – 2014): Raziskovalni vavčer - industrijska raziskava Širitev delovanja mmpc v režim nasičenja, PR-04871
 • (2011 – 2014): Nosilec delovnega paketa in koordinator za IJS, Kompetenčni center za biomedicinsko tehniko, PR-03953
 • (2012): Razvoj za zunanjega naročnika, Avtomatski iskalnik koincidenčnih dogodkov za večkanalni digitalni pulzni procesor, PR-04709