doc. dr. Miha Mihovilovič

raziskovalni sodelavecE-mail: Tel: +38614773561

Miha Mihovilovič se ukvarja z raziskovanjem elektromagnetnih lastnosti jeder in njegovih gradnikov. Vključen je v vrsto projektov, ki bodo v naslednjih letih ključno prispevali k razumevanju zgradbe snovi in vesolja: Posveča se študiju elektromagnetnih oblikovnih faktorjev protona pri izredno majhnih prenosih gibalnih količin. Sodeluje pri eksperimentih namenjenih odkrivaju hiperjeder ter pri iskanju tako imenovanega črnega fotona, najpreprostejšega teoretično napovedanega delca, ki bi lahko razložil sklopitev običajne in temne snovi. Prispeva pri eksperimentih, namenjenih določitvi lastnosti resonančnih stanj protona ter pri meritvah virtualnega comptonskega sipanja, s katerimi bo mogoče še bolj natančno določili polarizabilnosti protona. Aktivno prispeva pri precizijskih meritvah oblikovnih faktorjev devterona in helija, ter je udeležen pri eksperimetih, kjer z meritvijo kršitve parnosti želijo določiti debelino nevtronske skorje težkih jeder, bogatih z nevtroni. Pri svojem delu sodeluje s teoretskimi skupinami iz Krakowa, Viliusa, Pise, Mainza in Pavie in si skupaj z njimi prizadeva izboljšati naš opis in razumevanje zgradbe lahkih jeder kot so 3He, 12C in 16O. Je član kolaboracije Hall-A v TJNAF, kolaboracije A1 na Univerzi v Mainzu ter kolaboracije NUSTAR v Darmstadtu.

Izobrazba

 • univ. dipl. fizik (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2007)
 • doktor znanosti s področja fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2012)

Zaposlitev

 • Mladi raziskovalec na IJS, 2007 – 2012
 • Podoktorski sodelavec na Johannes Gutenberg Universität Mainz, Nemčija, 2012 – 2020
 • Podoktorski sodelavec na IJS, 2016 –2017  
 • Raziskovalni sodelavec na IJS, 2017 –
 • Asistent na FMF, 2018 –

Delovna področja

 • raziskovanje elektromagnetne strukture lahkih jeder
 • študij lastnosti in dinamike nukleonov v jedrskem okolju
 • razgrinjanje fizike nevtrinov z jedrskimi poskusi z elektroni

Nagrade

 • Fakultetna Prešernova nagrada, Ljubljana, 2007

Drugi projekti

nacionalni

 • (2016 – 2018) Z1‐7305: Reševanje protonske uganke s precizijsko meritvijo oblikovnih faktorjev protona pri izjemno majhnih prenosih energije in gibalne količine