doc. dr. Sabina Markelj

višja znanstvena sodelavkaE-mail: Tel: +38615885265

Ožje raziskovalno področje dr. Markelj je študij interakcije vodikovih izotopov z materiali.To področje je zaradi mnogih, z vodikom povezanih strateško pomembnih aplikacij za razvoj človeštva (fuzija, vodikove gorivne celice, obdelava s plazmo itd.), zelo živahno in konkurenčno. Da bi lahko ustvarila poti za nova odkritja in znanja, je morala raziskovalka imeti na njeni raziskovalni poti inovativen pristop predvsem pri razvoju novih tehnik in uporabi različnih merilnih orodij. Njena glavna orodja so merilne tehnike s pospešenimi ioni (globinsko profiliranje vodikovih izotopov v materialih) ter spektroskopija vibracijsko vzbujenih molekul vodika (metoda sloni na disociativnem zajetju elektronov v molekule vodika). Od leta 2012 se je osredotočila na zadrževanje ter transport vodikovih izotopov  v volframu s poškodovano kristalno mrežo, pri čemer želi poustvariti napake, ki bodo nastale zaradi nevtronskega obstreljevanja v fuzijskih rektorjih. Posebnost njenega raziskovanja je, da spremlja procese na površini in pod njo in-situ ter v realnem času.

Izobrazba

 • univ. dipl. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2004)
 • doktorat s področja jedrske fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2010)

Zaposlitev

 • mlada raziskovalka na IJS, 2004 – 2010
 • asistentka z doktoratom na IJS 2010-2014
 • post-doc, Physics of Interactions of Ions and Molecules (PIIM), Francija, 2012– 2012
 • znanstvena sodelavka na IJS, 2014 – 2019
 • višja znanstvena sodelavka na IJS, 2019 - danes

Delovna področja

 • termonuklearna fuzija
 • raziskave interakcij vodika z materiali
 • vakuumska tehnologija
 • metode s pospešenimi ioni

Drugi projekti

mednarodni

 • (2014 – 2020) Delovni program “Preparation of Efficient Plasma-Facing Component (PFC) Operation for ITER and DEMO˝ (WP PFC), EUROfusion program, EURATOM H2020
 • (2013 – 2018) IAEA Co-ordinated Research Projekt z naslovom ‘Hydrogen Retention in Self-Damaged and He Irradiated Tungsten and Alloys for PFC’; IAEA CRP F43021 ‘Plasma-Wall Interaction with Irradiated Tungsten and Tungsten Alloys in Fusion Devices’  http://www-amdis.iaea.org/CRP/IrradiatedTungsten/

nacionalni

 • (2019 – 2021) N1-0089 Elektronsko senčenje v jedrskih reakcijah
 • (2019 – 2023) P2-0405 Fuzijske tehnologije
 • (2004 – 2020) P1-0112 Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci