prof. dr. Matjaž Kavčič

Višji znanstveni sodelavecE-mail: Tel: +38615885266

Področje dela dr. Kavčiča obsega temeljne raziskave s področja atomske in molekularne fizike ter razvoj in uporabo analitskih rentgenskih spektroskopskih tehnik z uporabo sinhrotronske svetlobe. Rentgensko spektroskopijo uspešno kombinira tudi z analitskimi metodami s pospešenimi ioni, ki potekajo na domačem ionskem pospeševalniku. V zadnjem času je težišče dela predvsem na preučevanju lokalne elektronske in atomske zgradbe različnih materialov z uporabo sinhrotronske svetlobe. Raziskave potekajo na sinhrotronih v Evropi in ZDA v sodelovanju s številnimi raziskovalnimi skupinami doma in iz tujine. Rezultate svojega dela je objavil v približno stotih raziskovalnih člankih v uglednih mednarodnih revijah, ki so bili skupaj citirani več kot tisočkrat. Dr. Kavčič je član uredniškega odbora mednarodne revije X-ray Spectrometry in tudi član mednarodnega svetovalnega odbora evropske konference s področja rentgenske spektroskopije EXRS.

Izobrazba

 • univ. dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1994)
 • doktorat s področja atomske fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2000)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na IJS, 1994 – 2000
 • asistent z doktoratom na IJS, 2000 – 2005
 • podoktorski sodelavec na Univerzi v Fribourgu, Švica, 2005 - 2006
 • znanstveni sodelavec na IJS, 2006 – 2011
 • višji znanstveni sodelavec na IJS, 2011 –

Delovna področja

 • Raziskave fundamentalnih lastnosti atomov in molekul z uporabo sinhrotronske svetlobe
 • Preučevanje elektronske in atomske zgradbe materialov z uporabo rentgenskih spektroskopskih metod
 • Razvoj in uporaba analitskih rentgenskih spektroskopskih tehnik
 • Ionizacija notranjih atomskih lupin pri trkih s pospešenimi ioni

Drugi projekti

mednarodni

 • (2019 -2022) Evropski partnerski projekt HZDR-IJS  “CROSSING”
 • (2013-2017) SPRITE - Supporting Postgraduate Research with Internship in industry and Training Excellence, EU FP7 projekt

national

 • (2018 – 2020) BI-US/18-20-067: Preučevanje elektrokemijskih mehanizmov v organskih katodnih materialih z uporabo rentgenske ramanske spektroskopije