Rentgenska spektroskopija v nežnem energijskem področju za preučevanje naprednih materialov in dinamičnih procesov

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2021 - 2023

Vodja projekta: prof. dr. Matjaž KavčičŠifra: N1 0167Sodelavci: dr. Marko Petric, doc. dr. Klemen BučarZunanji sodelavci: dr. Gyorgy VankoPartnerji: Wigner Research Centre for Physics, BudimpeštaLaboratoriji: Laboratorij za aplikativno rentgensko spektroskopijo

V projektu raziskujemo napredne materiale na osnovi žvepla s področja molekularne elektronike in akumulatorskih baterij. Ti materiali predstavljajo potencialne bodoče rešitve na področju informacijske tehnologije in shranjevanja električne energije v aplikacijah, ki zahtevajo veliko energijsko gostoto. Rezultati raziskav bodo omogočili boljše razumevanje osnovnih mehanizmov delovanja, kar bo pospešilo njihov nadaljnji tehnološki razvoj. Za izvedbo predvidenih raziskav bomo zgradili nov kompaktni spektrometer, ki bo namenjen laboratorijski analizi rentgenskih emisijskih spektrov žvepla, fosforja in klora. Zaenkrat se takšne raziskave odvijajo na žarkovnih linijah sinhrotonov, ki so velike in izjemno drage raziskovalne naprave. Projekt bo omogočil izvedbo tovrstnih raziskav tudi v manjšem laboratoriju, kar bo močno povečalo dostopnost raziskav in pomembno znižalo njihove stroške. Raziskovalna oprema in pristop, ki ju bomo razvili v projektu, bosta pomembno povečala razpoložljiv nabor raziskovalnih orodij na področju razvoja novih materialov.