Redoks aktivni organski materiali za shranjevanje električne energije

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2017 - 2020

Vodja projekta: prof. dr. Matjaž KavčičŠifra: ARRS J2-8167Sodelavci: izr. prof. dr. Matjaž ŽitnikPartnerji: Institut "Jožef Stefan", Kemijski Inštitut, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijioLaboratoriji: Laboratorij za aplikativno rentgensko spektroskopijo

Poceni in trajnostno sprejemljivi akumulatorski sistemi so nujno potreben korak k nizko ogljični družbi, ki bo  večino energije pridobivala iz obnovljivih virov. Akumulatorji na osnovi redoks aktivnih organskih spojin predstavljajo alternativo trenutnim Li-ionskim sistemom, predvsem zaradi skoraj neomejenih zalog in nižje energijske porabe pri njihovi sintezi. Mehanizem delovanja redoks aktivnih organskih molekul bomo preučevali s pomočjo rentgenskih spektroskopskih metod s sinhrotronsko svetlobo, predvsem rentgenskega ramanskega sipanja. To omogoča preučevanje lokalne elektronske strukture lahkih elementov z uporabo trde rentgenske svetlobe in s tem analizo lahkih elementov v elektrodah baterije (»bulk« analiza). Raziskave bodo pomagale razumeti mehanizme reakcij  v baterijah oz. prenos naboja v organskih molekulah, kar je ključno za njihovo optimizacijo.

več o projektu

arrs_logo_slo