Preučevanje elektrokemijskih mehanizmov v organskih katodnih materialih z uporabo rentgenske ramanske spektroskopije

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2018 - 2020

Vodja projekta: prof. dr. Matjaž KavčičŠifra: BI-US/18-20-067Sodelavci: izr. prof. dr. Matjaž ŽitnikPartnerji: Institut "Jožef Stefan", SLAC National Accelerator LaboratoryLaboratoriji: Laboratorij za aplikativno rentgensko spektroskopijo

Medtem ko se operando rentgenska absorpcijska spektroskopija v energijskem področju trde in nežne rentgenske svetlobe uspešno uporablja za preučevanje elektrokemijskih procesov v liitij ionskih in litij žveplovih baterijah, pa  uporabo absorpcijske spektroskopije v mehkem rentgenskem področju za preučevanje elektronske zgradbe lahkih elementov v organskih materialih omejuje nizka penetracija mehke rentgenske svetlobe, ki onemogoča analizo razsežnih vzorcev (»bulk« analizo). Tej omejitvi se izogne rentgenska ramanska spektroskopija, ki uporablja trdo rentgensko svetlobo z visoko prodornostjo in hkrati omogoča meritve absorpcijskih robov lahkih elementov v razsežnih vzorcih. V projektu bomo uporabili ramanski spektrometer s štiridesetemi analizatorskimi kristali na sinhrotronu SSRL in preučili možnosti njegove uporabe za preučevanje elektronske strukture lahkih elementov v organskih katodnih materialih.

arrs_logo_slo