Operando metrologija materialov za shranjevanje električne energije

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2022 - 2025

Vodja projekta: prof. dr. Matjaž KavčičŠifra: 21GRD01 OpMetBatSodelavci: dr. Marko Petric, doc. dr. Klemen Bučar, Ava RajhPartnerji: CMI (Češka), INRIM (Italija), LNE-LNHB (Francija), NPL (Združeno Kraljestvo), PTB (Nemčija), Cen​tro Ricerche Fiat S.C.p.A. (Italy) Eidgenoessische Materialpruefungs- und Forschungsanstalt (Švica), Electrosciences Limited (Združeno Kraljestvo), Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (Nemčija), Johnson Matthey Plc (Združeno Kraljestvo), Mersin Üniversitesi (Turčija), Optigraph GmbH (Nemčija), Technische Universität Berlin (Nemčija), The University of Liverpool (Združeno Kraljestvo), Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italija), Univerza v Novi Gorici (Slovenija), Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (Nemčija) Institut Jožef Stefan (Slovenia)Laboratoriji: Laboratorij za aplikativno rentgensko spektroskopijo

Razvoj novih elektrokemijskih materialov je ključen za izboljšanje zmogljivosti, življenjske dobe, varnosti in stroškov tehnologij za shranjevanje električne energije. V okviru projekta bomo razvijali metrološke pristope, ki zagotavljajo karakterizacijo najsodobnejših baterijskih materialov v pogojih dinamičnega polnjenja/praznjenja. To vključuje vzpostavitev novih metod in protokolov, merilnih celic ter razvoj instrumentacije, ki omogoča hibridno, večparametrsko karakterizacijo naprednih baterijskih sistemov za elektrokemijsko shranjevanje električne energije.

povezava na spletno stran projekta