doc. dr. Paula Pongrac

višja znanstvena sodelavkaE-mail: Tel: +38651222963

Zanimanje za mineralno prehrano rastlin je pri Dr. Pongrac vzpodbudila osebna skrbi za kakovost in varnost hrane. To jo je vodilo, da je začela raziskovati vnos, transport in skladiščenje mineralnih elementov in strupenih elementov v sledovih v rastlini, ki je sposobna kopičiti izjemne količine Cd, Zn in Pb, najprej v okviru diplomske naloge, nato pa še v okviru doktorskega študija. Po doktoratu se je Dr. Pongrac kot podoktorska študentka vključila v projekt v okviru 7OP, ki je zunanjim uporabnikom omogočil dostop do ključne, vendar slabo razpoložljive tehnike za lokalizacijo elementov v rastlinskih tkivih. Svojo raziskovalno pot je Dr. Pongrac nadaljevala s podoktorskim projektom, kjer je ocenjevala hranilno kakovost zrn in kalčkov, financirala pa ga je ARRS. Njen naslednji projekt jo je odpeljal v Nemčijo s prestižno štipendijo Alexandra von Humboldta, kjer se je ukvarjala z lokalizacijo Pb, Cd in Zn v rastlinskih tkivih in preučevala razporeditev mineralnih elementov v zrnu različnih genotipov ječmena. Njen tretji samostojni projekt je potekal na Škotskem, kjer je ob financiranju štipendije Marie Curie IE preučevala interakcije P in Zn v kmetijsko pomembnih rastlinah. Na slovensko raziskovalno področje se je ponovno vključila s pomočjo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ki jo je podpiral kot gostujočo raziskovalko na Univerzi v Ljubljani. Trenutno je vodja projekta Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti (ki ga financira ARRS), v okviru katerega pridobiva tehnično neodvisnost pri analizah in obdelavi spektrov rentgenske fluorescenčne spektroskopije, da bi ustvarila 3D model elementarne porazdelitve v listih rastlin.

Izobrazba

 • univ. dipl. biolog (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2004)
 • doktorat s področja bioloških znanosti (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2009)

Zaposlitev

 • mlada raziskovalka na Biotehniški fakulteti, UL, 2004 – 2009
 • podoktorska raziskovalka v okviru EU FP7 Projekt 2270112 na IJS, 2009-2010 (1/2)
 • znanstvena sodelavka v okviru programske skupine Biologija rastlin na Biotehniški fakulteti, 2009-2010 (1/2)
 • podoktorska raziskovalka v okviru EU FP7 Projekt 2270112 na IJS, 2010-2012
 • podoktorski projekt (ARRS; Z4-4113) na Biotehniški fakulteti, UL, 2012-2014
 • docentka za fiziologijo rastlin na UL, 2013-2018
 • znanstvena sodelavka v okviru programske skupine Biologija rastlin na Biotehniški fakulteti, 2014
 • podoktorski projekt (štipendija fundacije Alexander von Humboldt) na Univerzi v Bayreuthu, Bayreuth, Nemčija; 2014-2015
 • podoktorski projekt (štipendija Marie Curie, FP7) na Inštitutu Jamesa Huttona, Dundee, Združeno kraljestvo, 2015-2017
 • Gostujoča raziskovalka (štipendija Ad futura) na Biotehniški fakulteti, UL, 2017-2018
 • docent za fiziologijo rastlin; BF, UL, 2018-2013
 • vodja projekta (Marie Skłodowska Curie Pečat odličnosti, ARRS) na IJS, 2018-2020
 • višja znanstvena sodelavka na IJS, 2019-2024

Delovna področja

 • mineralna prehrana rastlin
 • toleranca rastlin na težke kovine
 • slikovne tehnike, ki temeljijo na rentgenski fluorescenci

Nagrade

 • Jesenkova nagrada, Ljubljana, 2010
 • Nacionalna nagrada Za ženske v znanosti, Ljubljana, 2009

Drugi projekti

mednarodni

 • (2014 – 2015) Ekspresija translatoma in razporeditev elementov v hiperakumulacijski rastlini Arabidopsis halleri, izpostavljeni različnim koncentracijam cinka
 • (2015-2017) Interakcija cinka in fosforja v koreninah rastlin

nacionalni

 • (2012 – 2014) Z4-4113: Hranilna vrednost kalčkov kmetijskih rastlin
 • (2018 – 2020) N7-077: Tri-dimenzionalna razporeditev mineralnih hranil v listih rastlin