doc. dr. Klemen Bučar

znanstveni sodelavecE-mail: Tel: +38615885275

Dr. Klemen Bučar se ukvarja s področjem eksperimentalne atomske fizike in sicer študijem razpadnih procesov vzbujenih stanj atomov in molekul po vzbuditvah z elektroni, ioni ali fotoni. Produkti razpada, elektroni ali fotoni, nosijo informacijo o notranjih kvantnih stanjih v tarči in verjetnostih za prehode med njimi. Eksperimentalno delo opravlja tako v domačem laboratoriju IJS kot tudi po večini evropskih sinhrotronov (Elettra, Fermi, Soleil, ESRF, Max lab, Desy, Bessy II), kjer je med leti 2005 in 2020 bil udeležen v že več kot 60 eksperimentih. Pedagoško je aktiven na Univerzi v Ljubljani (FMF, Fizikalni praktikum I in II) in na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (Modul Senzorske tehnologije, predmet Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov).

Izobrazba

 • univ. dipl. fizik (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1999)
 • doktorat s področja fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2004)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na IJS, 1999 – 2004
 • Sinhrotron Elettra, Trst, Italija, 2004-2005
 • znanstveni sodelavec na IJS, 2005 –

Delovna področja

 • študij in simulacije razpadnih procesov vzbujenih atomskih in molekulskih stanj po vzbuditvah z elektroni, ioni ali fotoni
 • detektorski sistemi v atomski fiziki, zbiranje in obdelava njihovih izhodnih podatkov

Nagrade

 • Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo, FMF, 1999
 • Nagrada Marjana Jermana, FMF, 2021

Drugi projekti

nacionalni

 • (1999-) član Programa P1-0112, Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci
 • (2019-2022) N10090 Slikanje molekularnih porazdelitev na nivoju celice
 • (2018-2021) J7-9398 Molekularno slikanje v celici
 • (2017-2020) J1-8134 Proženje prepovedanih pojavov z zavitimi žarki svetlobe in delcev
 • (2005-2008) J2-7535 Fuzijsko relevantne raziskave in interakcije plazme s površinami
 • (2004-2007) J1-6571 Procesi z vibracijsko vzbujenimi molekulami vodika
 • (2004-2007) J1-6447 Raziskave tankih organskih plasti in nanostrukturiranih materialov s sinhrotronsko svetlobo