dr. Peter Kump

višji znanstveni sodelavec v pokojuE-mail: Tel: +38614773687

Ožje področje delovanja dr. Kumpa zajema razvoj in uporabo metodologij za klasično in sinhrotronsko rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (XRF). Je avtor programske opreme za kvantitativno XRF analizo in konstruktor premičnih spektrometrov iz serije Peduzo (IJS). Je (so)avtor prek 80 izvirnih znanstvenih člankov in poglavij v monografskih publikacijah.

Izobrazba

Zaposlitev

 • višji znanstveni sodelavec v pokoju, 2016-
 • višji znanstveni sodelavec na IJS, 1991-2016
 • prodajni zastopnik pri podjetju Canberra, 1989-1991
 • strokovnjak na več kot 25 uspešno zaključenih projektih pod okriljem IAEA, 1977-1989
 • znanstveni sodelavec na Geološkem inštitutu, 1973-1977
 • asistent na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, odsek za Fiziko, 1970-73
 •  znanstveni sodelavec na IJS, 1964-1970

Delovna področja

 • rentgensko fluorescenčna spektrometrija (EDXRF, TXRF)
 • sinhrotronska rentgensko fluorescenčna spektrometrija
 • gama spektrometrija
 • analiza različnih materialov (bioloških, živilskih, industrijskih, geoloških..)
 • geofizikalne raziskave z uporabo seizmičnih meritev in magnetometrija

Drugi projekti

mednarodni

 • (2019-2022), COST CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-Ray Fluorescence
 • (2018-2019), Europe Regional (International Atomic Energy Agency, IAEA) TC Project (RER7009) on Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by using Nuclear Analytical Techniques, under the framework of TC Project RER7009.
 • (2016-2019) BEST, Barley Stress Tolerance, ARIMNET
 • (2013-2019) IAEA’s Coordinated Research Project (CRP); Experiments with Synchrotron Radiation for Modern Environmental and Industrial Applications
 • (2012-2016) IAEA’s Coordinated Research Project (CRP); Applications of Synchrotron Radiation for Environmental Sciences and Materials Research for Development of Environmentally Friendly Resources
 • (2011-2013) IAEA’s Coordinated Research Project (CRP); IAEA 1576; Micro-analytical Techniques Based on Nuclear Spectrometry for Environmental Monitoring and Material studies; Complementing the X-ray spectrometry activities with micro-beam facility for different applications
 • (2010-2012) Bilateral project Slovenia Belgium Ion distribution and heavy metal tolerance: a comprehensive approach toward the use of plants for soil decontamination
 • (2009-2012) SPIRIT, Support of public and industrial research using ion beam technology, analysis of plant materials at Microanalitical center at IJS
 • (2002-2005) Slovenian-Greece bilateral project; Analysis of Slovenian and Greece wines and waters by TXRF
 • (1995-1996) EU Copernicus project (CIPA-CT94-0210) Validation of Instrumental Trace Element Analysis for Quality Monitoring in the Drinking and Mineral Water Industry

nacionalni

 • (2019-2022) N1-0105 Prostorska razporeditev elementov in metabolitov v rastlinah, vodja prof.dr. Katarina Vogel Mikuš
 • (2018-2021) J7-9418 Raziskave ionoma kulturnih rastlin za pridelavo varne in kakovostne hrane, vodja prof.dr. Katarina Vogel Mikuš
 • (2011-2014) V4-1108, Uporaba specifičnih metod za ugotavljanje in preprečevanje potvorb mleka in mlečnih izdelkov, vodja dr. Nives Ogrinc
 • (2011-2013) L2-4072, Kompleksni hiperspektralni sistem za avtomatsko analiziranje in vodenje procesov oblaganja farmacevtskih pelet, vodja prof.dr. Boštjan Likar
 • (2011-2013) J1-4029, Raziskave ionske homeostaze pri rastlinah s pomočjo mapiranja elementov v tkivih z lasersko ablacijo in induktivno sklopljeno plazmo z masno spektroskopijo, vodja Johannes Van Elteren
 • (2011-2013) J1-4117, Raziskave ionoma izbranih mikoriznih rastlin, nosilec prof.dr. Marjana Regvar
 • (2008-2010) V4-0516 Avtentičnost and kvaliteta medu na slovenskem tržišču, vodja dr. Marijan Nečemer
 • (2005-2008) V4-0416: Določanje geografskega in botaničnega porekla medu, vodja dr. Marijan Nečemer
 • (2005-2008) L1-7060, Uporaba analiznih tehnik z rentgensko svetlobo, vodja dr. Peter Kump
 • (2005-2008) L1-7001 Mapiranje flore Sečoveljskih solin in vzgoja avtonomnih osočnikov, vodja dr. Marijan Nečemer
 • (2003-2005) L1-5146, Toleranca organizmov v obremenjenih ekosistemih in možnost remediacije, vodja prof.dr. Marjana Regvar
 • (1999-2001) L4-1475, Sestava in prehranska vrednost govejega mesa slovenskega porekla, vodja dr Božidar Žlender
 • (1998-2001) L1-0583, Analizne tehnike z rentgensko svetlobo, vodja dr. Peter Kump