prof. dr. Iztok Arčon

znanstveni svetnikE-mail:

Prof. dr. Iztok Arčon je redni profesor za področje fizike, redno zaposlen na Univerzi v Novi Gorici in doplnilno na IJS (odsek F2). Osrednje področje raziskovalnega dela prof. dr. Iztoka Arčona predstavljajo analize atomske in molekularne strukture novih materialov z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo (XAS) s sinhrotronsko svetlobo (metode XANES in EXAFS). Meritve izvaja na več žarkovnih linijah pri več evropskih sinhrotronskih centrih (PETRA III  pri DESY v  Hamburgu, Elettra v Trstu, ESRF v Grenoblu, ALBA v Barceloni in Soleil v Parizu). Med njegovimi raziskovalnimi rezultati v zadnjem obdobju velja posebej izpostaviti tista njegova dela, pri katerih je učinkovito uvajal nove metodološke pristope z rentgenskima absorpcijskima metodama EXAFS in XANES pri razvoju novih materialov z želenimi lastnostmi, ter tista dela, pri katerih je z novimi metodološkimi pristopi prispeval k uveljavitvi rentgenske absorpcijske spektroskopije kot učinkovitega in nepogrešljivega orodja pri raziskavah na področjih od katodnih materialov za Li-ionske, Li-žveplove in Mg-žveplove baterije, različnih katalitskih in fotokatalitskih materialov, do mikro-biologije, rastlinske fiziologije, ter na izrazito interdisciplinarnih področjih, kot so odpravljanje posledic onesnaženja okolja s težkimi kovinami ter vnosa teh polutantov v prehransko verigo. Do leta 2020 je objavil preko 180 znanstvenih člankov v mednarodnih revijah z visokim faktorjem vpliva. Njegovo delo je visoko citirano (preko 2300 citatov). Za raziskovalno delo je v letu 2006 prejel Zoisovo priznanje za vrhunske raziskovalne dosežke na področju rentgenske absorpcijske spektrometrije. Je delegat za Slovenijo v ESUO (European synchrotron and FEL user organisation). Sodeluje v ekspertnih skupinah za ocenjevanje in izbiro projektov XAS za merilni čas na različnih žarkovnih linijah pri štirih evropskih sinhrotronih (PETRA III pri DESY, CERI-ERIC pri Elettri, ESRF ter Soleil).

Izobrazba

Diploma iz fizike: Univerza v Ljubljani, Slovenja, 1986

 • Področje študija: fizika
 • Naslov diplome: Podaljšana fina struktura absorpcijskih robov (EXAFS) v Braggovem sipanju rentgenske svetlobe

Magisterij: Univerza v Ljubljani, Slovenja, 1989

 • Področje študija: Trdna snov z experimentalno jedrsko fiziko
 • Naslov magisterske naloge: Podaljšana fina struktura absorpcijskih robov v koherentnem sipanju rentgenske svetlobe na mozaičnih kristalih

Doktorat: Univerza v Ljubljani, Slovenja, december 1992

 • Področje študija: eksperimentalna atomska fizika z uporabo sinhrotronske svetlobe
 • Naslov doktorske disertacije: Večdelčne ekscitacije ksenona pri fotoefektu v podlupinah L

Zaposlitev

Univerza v Ljubljani, Oddelek za fiziko:

 • Mladi raziskovalec, 1. 10. 1986 – 16. 1. 1989
 • Mladi raziskovalec (zunanji sodelavec) 16. 1. 1989 – 18. 3. 1993
 • Asistent za fiziko (zunanji sodelavec) (1992-1997);

Institut Jožef Stefan, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij:

 • Mladi raziskovalec, 16. 1. 1989 - 18. 3. 1993
 • Podoktorski sodelavec, 18. 3. 1993 – 1. 11. 1996
 • Podoktorski sodelavec (dopolnilno delovno razmerje), 1. 11. 1996 – 23. 4. 1998
 • Znanstveni sodelavec (dopolnilno delovno razmerje) 23. 4. 1998 - 5. 6. 2003
 • Višji znanstveni sodelavec (dopolnilno delovno razmerje) 5. 6. 2003 –1. 2. 2010
 • Znanstveni svetnik (dopolnilno delovno razmerje) 1. 2. 2010 – danes

Center odličnosti CO NOT

 • Znanstveni svetnik (dopolnilno delovno razmerje) 1. 1. 2010 – 30. 11. 2013

Univerza v Novi Gorici

 • Znanstveni in pedagoški sodelavec (redno, polni delovni čas) od 1. 11. 1996 – danes
 • Redni profesor za področje fizike (od 15. 1. 2010- danes)
 • Dekan fakultete za podiplomski študij (od oktobra 2006-danes)

Delovna področja

 • Strukturne analize materialov z rentgenskima absorpcijskima metodama EXAFS in XANES s sinhrotronsko svetlobo
 • Študij kolektivnih procesov ob fotoefektu v prostih in vezanih atomih z rentgensko absorpcijsko spektrometrijo.
 • Raziskave atomskega absorpcijskega ozadja v spektrih EXAFS.
 • Vse meritve pri zgoraj omenjenih raziskavah so izvedene s sinhrotronsko svetlobo v različnih evropskih laboratorijih za sinhrotronsko svetlobo.
 • Nosilec več predmetov iz področja fizike na študijskih programih prve in druge stopnje na UNG ter predmetov iz področja strukturne analize materialov z rentgensko absorpcijsko in emisijsko spektrometrijo in mikroskopijo na doktorskih programih Fizika in Materiali na Fakulteti za podiplomski študij na UNG ter na doktorskem študijskem programu Nanoznanosti in nanotehnologije v okviru Mednarodne podiplomske šole IJS.
 • Študij karakteristik in izdelava idejnega načrta za večnamensko rentgensko žarkovno linijo pri sinhrotronu ELETTRA v laboratorijih Sincrotrone Trieste v času od 16. 8. 1993 - 31.12 1994.

Nagrade

 • Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo (1986)
 • Zlati znak Jožefa Stefana (1996)
 • Zoisovo priznanje za posebne raziskovalne dosežke na področju rentgenske absorpcijske spektrometrije (2006)
 • Zlata plaketa občine Renče-Vogrsko (2009) za znanstvene dosežke in pedagoško delo ter aktivnosti v krajevni skupnosti Renče
 • Nagrada Primorski um za leto 2010

Drugi projekti

mednarodni

(Bilateralni projekti za merilni čas pri različnih sinhrotronskih laboratorijih v zadnjem obdobju od 2014):

 • 20197108, Characterization of bi-functional (Ni/Al)-zeolite catalysts for vapor-phase catalytic hydrogenation of Levulinic Acid Conversion to gamma-Valerolactone, projekt CERIC – Elettra, žarkovna linija XAFS (29-31. 5. 2020)
 • I-20180898 EC 'In-situ XAS analysis of of Ni-Rh/CeO2-TiO2 catalysts during thermo- and photocatalytic CH4 and CO2 conversion to syngas', Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P65),  (27. 3. do 1. 4. 2019)
 • I-20190077 EC’ Electrochemical reactions in organic-metal batteries studied by X-ray Raman spectroscopy, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P01),  (1. 10. do 7. 10. 2019)
 • 20185348 “Al XANES analysis of dealumination in zeolites for improved heat storage materials performance”. Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja BACH),     (4.3. do 10. 3. 2019)
 • 20185092 “In-situ XAS analysis of thermo- and combined phototermo-catalytic CH4 and CO2 conversion to syngas over Ni-Rh/CeO2-TiO2 catalysts”., Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),      (9.5. do 13. 5. 2019)
 • 20185165 “XAS study of quantum electron correlations in the electronic cloud of 5p elements”., Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),      (22.5. do 25. 5. 2019)
 • 20192018 “Understanding the electrochemical mechanism and performance of calcium-sulfur batteries”., Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),      (21.11. do 25. 11. 2019)
 • 20181566, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem Soleil v Parizu , Francija (žarkovna linija LUCIA),  (13. 6. do 18. 6. 2019)
 • I-20180356 EC,  X-ray absorption in gaseous hydrides of 5p elements, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P65),  (5. 11. do 12.11. 2018)
 • I-20170691 EC,  ’In operando XAS analysis of new Li2VO2F and Li2TiO2F cathodes materials for Li-ion batteries’, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P65),  (12. 7. do 17. 7. 2018)
 • CH-5487 »Local coordination of sulfur in the Mg-S battery cathode studied by in-operando S K edge EXAFS analysis, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ESRF v Grenoblu (žarkovna postaja ID26),     (3. 4. do 10. 4. 2018)
 • 20175158, In operando XAS analysis of new Li2FeO2F cathodes materials for Li-ion batteries, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),      (7.3. do 11. 3. 2018)
 • I-20170160 EC 'XAS,  'XAS studies of Sn or Zr modified TiO2 photocatalytic coatings', Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P65),  (11. 10. do 17. 10. 2017)
 • 20170045,  Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),   (18. 12. do 23. 12. 2017)
 • 20165258,  Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),      (1. 2. do 5. 2. 2017)
 • EV-236, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ESRF v Grenoblu (žarkovna postaja BM30b),         (7. 2. do 14. 2. 2017)
 • CH-5124, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ESRF v Grenoblu (žarkovna postaja ID26),        (15. 3. do 22. 3. 2017)
 • I-20160764 EC, Ligand environment of Hg, Zn and Se in edible mushrooms - indication for bioavailability and food safety, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P64),  (27. 6. do 3. 7. 2017)
 • I-20170160 EC, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P65),  (12. 10. do 16. 10. 2017)
 • 2016091810, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem Alba v Barceloni (žarkovna CLAESS),  (28. 6. do 3. 7. 2017)
 • 20155510,  Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),   (23. do 28. 2. 2016)
 • 20140487,  Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),      (3. do 6. 3. 2016)
 • 20157057, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),       (6. do 9. 5. 2016)
 • 20162028,  Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),   (16. do 17. 11. 2016)
 • 20160239, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),    (17. 12. do 20. 12. 2016)
 • EV-210, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ESRF v Grenoblu (žarkovna postaja BM08),         (7. 12. do 13. 12. 2016)
 • HC-2592, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ESRF v Grenoblu (žarkovna postaja ID26),        (15. 7. do 19. 7. 2016)
 • I-20160044 EC, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem PETRA III, DESY v Hamburgu (žarkovna postaja P64),  (9. do 13.9. 2016)
 • LS-2403, The role of phytochelatins in Cd tolerance and hyperaccumulation in hyperaccumulator A. halleri, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ESRF v Grenoblu (žarkovna postaja ID21), (26. 6. do 1. 7. 2015)
 • CH-4422, The role of phytochelatins in Cd tolerance and hyperaccumulation in hyperaccumulator A. halleri, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ESRF v Grenoblu (žarkovna postaja ID26), (1. 7. do 7. 7. 2015)
 • 20120044,  In situ XAS studies on Li-sulfur batteries, Projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),  (5. 6. do 9. 6. 2015  in 30. 7. do 3. 8. 2015)
 • 20140041, XAS studies of Mn and Fe local environment in bimetal catalysts on porous silicate supports, projekt s sinhrotronskim laboratorijem ELETTRA v Trstu (žarkovna postaja XAFS),  (12. 2.- 16. 2. 2015)
 • LS-2275 Studies of cadmium and mercury ligand environment in fungal endophytes to improve the outcomes of phytostabilisation of extremely metal contaminated sites, ESRF, bemaline BM23, (23. 7. do 31. 7. 2014)
 • 20142014, Water sorption within the Al/Fe mixed-metal metal-organic framework MIL-100, Ceric project, ELETTRA v Trstu, žarkovna postaja XAFS, (19. 12. do 22. 12. 2014)
 • 20140312, XAS study of crystallization processes of Cu and Ti containing MOF systems, ELETTRA, žarkovna postaja XAFS, (15. 12. do 19. 12. 2014)
 • 20120044 In situ XAS studies on Li-sulfur batteries, ELETTRA žarkovna postaja XAFS  (27. 5. do 31. 5. 2014,
 • (20120044) In situ XAS studies on Li-sulfur batteries, ELETTRA, žarkovna postaja XAFS,  (27. 11. do 2. 12. 2014)

nacionalni:

 • ARRS program P1-0112 Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci (Nosilni partner iz UNG, Nosilec programa dr. M. Žitnik IJS) (2004-2021)
 • ARRS projekt J7-9418 »Raziskave ionoma kulturnih rastlin za pridelavo varne in kakovostne hrane« (nosilec projekta K. Vogel Mikuš, BF, Uni-Lj) (2019-2022)
 • ARRS projekt L7-1848 »Fotokatalitsko čiščenje vode - razvoj pritrjenih katalizatorjev in kompaktnih reaktorskihsistemov« (Nosilni partner iz UNG, nosilec projekta U. Lavrenčič Štangar, FKKT Uni-Lj) (2019-2022)
 • ARRS projekt J2-1726 »Termokatalitski in kombiniran termo-fotokatalitski reforming CH4 in CO2 na nanooblikovanihNi/CeO2 in PM-Ni/CeO2-TiO2 katalizatorjih« (Nosilni partner na UNG, nosilec P. Djinović, KI) (2019-2022)
 • ARRS projektu L1-7665 »Napredni materiali za shranjevanje toplote za celostne rešitve skladiščenja« (Nosilni partner iz UNG, nosilec projekta  N. Zabukovec Logar, KI) (2016-2019)
 • ARRS projekt J1-5447 Spektroskopija molekul ujetih v mikropore in mezopore aluminofosfatnih in kovinsko-organskih materialov (Nosilni partner iz UNG, Nosilec projekta  G. Mali, KI) (2013-2016)
 • ARRS projektu J1-0447Ocena tveganja s kovin.kontamin.zemlje in aerosolov za člov.zdravje z uporabo naprednih in vitro gastroint.in respir.test.biorazpoložlj (Nosilni partner iz UNG, Nosilec projekta H. van Eletern, KI) (2008-2011)
 • ARRS projektu J2-01650 Feroelektrične tanke plasti in nanoprahovi s sintezo raztopin (Nosilni partner iz UNG, Nosilec projekta M. Kosec, IJS) (1999-2001)