dr. Marko Petric

asistent z doktoratomE-mail:

Izobrazba

  • mag. phys., združeni bolonjski program I. in II. stopnje fizike  (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Zagrebu, Hrvaška, 2013)
  • doktor znanosti, doktorski študij Nanoznanosti in nanotehnologije (Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija, 2017)

Zaposlitev

  • učitelj, Prva gimnazija Varaždin, Hrvaška, 2011 – 2013
  • mladi raziskovalec, Institut Jožef Stefan, Slovenija 2013 – 2016
  • asistent, Fakulteta za geotehniku, Univerza v Zagrebu, Hrvaška 2016 –
  • asistent z doktoratom, Institut Jožef Stefan, Slovenija 2019 –

Delovna področja

  • visoko ločljiva rentgenska emisijska spektroskopija
  • kvantno kemijski račun elektrosnke strukture baziran na teorije gostotnih funkcionalov (DFT)

Nagrade

  • najboljši poster na mednarodni konferenci: 8th International Symposium on BioPIXE, Bled, Slovenija, 2014

Drugi projekti

  • (2013 – 2017) FP7 EU Marie Curie ITN projekt SPRITE