Mirjana Vasić

doktorska študentkaE-mail:

Mirjana Vasić je leta 2021 vpisala doktorski študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, program Ekotehnologija, pod mentorstvom prof. dr. Primož Pelicona. Raziskave bodo temeljile na slikovni masni spektrometriji sekundarnih ionov pri vzbujanju s težkimi ionskimi žarki energije v območju MeV, kemični občutljivosti masne spektroskopije MeV-SIMS in določanju deleža desorbiranih visokomolekularnih fragmentov.

Izobrazba

  • Magistrica kemije - Raziskave in Razvoj (Univerza v Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija, 2020)
  • Diplomirana kemičarka - Varstvo okolja (Univerza v Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija)

Zaposlitev

  • Študentka doktorskih študij IJS, 2021 -

Delovna področja

  • Slikovna masna spektrometrija MeV-SIMS