Ava Rajh

mlada raziskovalkaE-mail: Tel: +38630696352

Ava Rajh je začela delo na IJS leta 2020 kot mlada raziskovalka in doktorska študentka pod mentorstvom Matjaža Kavčiča. Njena raziskovalna dejavnost se osredotoča na karakterizacijo kemijskih procesov in elektronske strukture s pomočjo spektroskopskih metod in teoretičnih DFT izračunov. Sodeluje tudi s kemijskim inštitutom kjer razvijajo nove materiale shranjevanja električne energije.

Izobrazba

  • diplomirana fizičarka (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2017)
  • magistrica fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020)

Zaposlitev

  • mlada raziskovalka na IJS, 2020 –

Delovna področja

  • Rentgenska emisijska spektroskopija
  • Karakterizacija elektronske strukture in kemičnih procesov s pomočjo spektroskopskih tehnik