EUROfusion, Fusion Technology - Delovni program Prospective Research & Development – IREMEV (WP PRD-IREMEV)

Vrsta projekta: Mednarodni

Trajanje: 2021 - 2025

Vodja projekta: doc. dr. Sabina MarkeljŠifra: WP PRD-IREMEVSodelavci: dr. Esther Punzón Quijorna, Mitja Kelemen, prof. dr. Primož Pelicon, mag. Zdravko Rupnik, dr. Primož Vavpetič, dr. Andreja Šestan ZavašnikZunanji sodelavci: dr. Sergei Dudarev (vodja projekta WP PRD-IREMEV)Laboratoriji: Laboratorij za fuzijske raziskave

Dejavnosti v okviru prospektivnih raziskav in razvoja (PRD) so namenjene zagotavljanju alternativnih možnosti za zmanjšanje tveganja za DEMO in/ali fuzijsko elektrarno, usmerjene v dobavo komercialno sposobne fuzijske energije. Poudarek je na raziskavah obetavnih alternativnih tehnologij, ki zaradi trenutne stopnje pripravljenosti ali večjega programskega tveganja zaradi razvojne negotovosti niso del glavnega programa DEMO, vendar ponujajo potencial za dolgoročno izboljšanje zmogljivosti reaktorja in /ali zmanjšanje tveganja, če osnovnih možnosti ni mogoče potrditi. Modeliranje materialov (IREMEV): uporaba naprednih tehnik modeliranja za razvoj makroskopskih orodij za inženirsko uporabo, ki zajemajo vpliv poškodb zaradi sevanja fuzijskega spektra (npr. Vnos v modele končnih elementov) in za pomoč pri razvoju materialov in njihovih kvalifikacij.