Objava članka v reviji Optica

12.07.2022

Skupina raziskovalcev iz odseka F2 v sestavi M. Žitnik, A. Mihelič, K. Bučar in Š. Krušič je ob pomoči raziskovalcev iz Švedske, Francije in Italije izvedla poskus, pri katerem so kontrolirali populacijo kratkoživega stanja 2s2 v heliju (5 fs) z interferenco  dvofotonskih absorpcijskih poti, ω1 + ω1 in ω3 - ω1. Relativno jakost interferenčnega člena je določala fazna razlika med fundamentalno frekvenco laserske svetlobe ω1 (44 nm) ter njeno tretjo harmonsko frekvenco ω3 = 3ω1 (14 nm). Kratke dvobarvne sunke močne svetlobe s prostorsko in časovno koherenco je generiral laser na proste elektrone FERMI. Delovanje atomskega interferometra so raziskovalci demonstrirali z merjenjem majhne časovne razlike (9 as), ki nastane pri potovanju svetlobe prvega in tretjega harmonika skozi 5 m dolg atenuator, v katerem je dušik pri pritisku 6.3 x 10-3 mbar. Rezultati raziskave so bili pravkar objavljeni v reviji OPTICA.

povezava na članek

zitnik_optica_2