doc. dr. Andrej Mihelič

višji znanstveni sodelavecE-mail: Tel: +38615885275

Izobrazba

 • univ. dipl. fizik (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2001)
 • doktorat s področja fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2006)

Zaposlitev

 • mladi raziskovalec na IJS, 2001 – 2006
 • asistent z doktoratom na IJS, 2006 – 2007
 • Institute for electronic structure and laser (FORTH), Heraklion, Grčija (2007 – 2009)
 • znanstveni sodelavec na IJS, 2010 –

Delovna področja

 • teoretični opis koreliranih kvantnih stanj
 • atomi v močnih električnih in magnetnih poljih, sevalni in nesevalni razpadi (Auger, avtoionizacija)
 • interakcija med fotoni in atomi, nelinearni optični procesi, večfotonska ionizacija in ekscitacija
 • laser na proste elektrone (FEL), viri HHG, sheme pump-probe, sheme s koherentno kontrolo
 • kotne porazdelitve fotoelektronov, elektronska spektroskopija
 • rentgenska spektroskopija (XAS, RIXS)
 • tirna vrtilna količina svetlobe
 • napredne teoretične in računske metode

Drugi projekti

mednarodni

 •  (2019 – 2023) EU COST akcija Attosecond chemistry (CA18222)

nacionalni

 • (2017 – 2020) J1‐8134: Triggering forbidden phenomena with twisted light and particle beams