Laboratorij za elektronsko spektrometrijo

Institut "Jožef Stefan",
Jamova 39,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

T:+38615885275


Vodja: izr. prof. dr. Matjaž ŽitnikSodelavci: doc. dr. Andrej Mihelič, doc. dr. Klemen Bučar, Mateja Hrast, Špela Krušič, dr. Žiga Barba

V laboratoriju za elektronsko spektrometrijo opravljamo osnovne raziskave v atomski fiziki s poudarkom na elektronskem vzbujanju plinastih tarč in meritvah kinetičnih energij elektronov, ki se sprostijo pri teh reakcijah. V laboratoriju imamo univerzalno vakuumsko komoro, v katero lahko namestimo različne naprave. Za vzbujanje je na voljo elektronska puška (energij do 2keV), planparalelni in hemisferčni elektrostatični elektronski spektrometer in ionski spektrometer na čas preleta. Večina te opreme je razvita in zgrajena v našem laboratoriju. S pripadajočo elektroniko NIM in VME (napetostni moduli, koincidenčni moduli, pulzerji, zakasnilniki, merilniki časa) si lahko zamislimo in izvedemo različne vrste (ne)koincidenčnih eksperimentov.

Zgradili smo tudi elektronski spektrometer tipa »magnetna steklenica«, s katerim lahko koincidenčno določimo kinetične energije več hkrati nastalih elektronov v reakciji. Vzbujanje je možno tudi z elektroni, kar je za ta tip instrumenta edinstveno v svetovnem merilu.