Mateja Hrast

Nekdanji zaposleni

Mateja Hrast je mlada raziskovalka in doktorska študentka pod mentorstvom dr. Andreja Miheliča. Ukvarja se z izračuni elektronske strukture ter modeliranjem elektronskih procesov v atomih in molekulah.

Izobrazba

  • dipl. fiz. (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2014)
  • mag. fiz.  (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2016)
  • dipl. mat.   (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2017)

Zaposlitev

  • mlada raziskovalka na IJS, 2016 -
  • asistentka na FMF, 2016 -

Delovna področja

  • Izračun elektronske structure atomov in molekul
  • Modeliranje elektronskih procesov v atomih in molekulah